INKLUDERENDE: Hjelpen gir ikke bare til kristne, men også til andre grupper som blir ofre for de voldelige islamistene i IS. Her jesidi–jenter som bor under en bro i Dukok etter at de måtte flykte fra Sinjar. De har fått hjelp fra Caritas.

Norske kristne gir millioner til Irak

På to uker har Åpne Dører har fått inn over to millioner kroner til hjelp for forfulgte i Irak.

Flere organisasjoner har lansert egne kampanjer for menneskene som rammes av herjingene til terrororganisasjonen IS. BådeStefanusalliansen og Caritas forteller om god gavestrøm. Klart størst er imidlertid gavestrømmen til Åpne Dører, som har passert to millioner kroner siden midten av august.

– Vi er takknemlige for at folk lar seg berøre når de ser nøden. Det gjør inntrykk på oss. Det er et veldig behov, sier generalsekretær Morten Askeland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han opplyser at også de ordinære gaveinntektene til organisasjonen har økt i samme periode.

– Flere av gavene til Irak, fra enkeltpersoner og grupper, er på 10.000 kroner eller mer. Noen har gitt 50.000 kroner, forteller Askeland.

Medieoppmerksomhet

Selv om Askeland er rørt over responsen, er han ikke overrasket. Han minner om at organisasjonen har mange trofaste støttespillere.

Han mener stor medieoppmerksomhet rundt situasjonen i Irak har skapt en ny bevissthet om forfølgelse av religiøse minoriteter, både blant troende og ikke–troende.

– Jeg møter mennesker som tidligere ikke har vært opptatt av dette, men som er blitt det nå, sier han.

Drar til Irak

Til helgen reiser Askeland selv til Irak for å se på arbeidet Åpne Dører driver i landet og møte mennesker som er drevet på flukt. Inntrykkene ønsker han å dele med støttespillere her hjemme.

Askeland har ikke opplevd en liknende respons på en Åpne Dører–aksjon tidligere, men har bare vært i jobben i halvannet år. Informasjonskonsulent Ole Lilleheim har lang fartstid i organisasjonen og må helt tilbake til 1990–tallet for å finne en liknende hendelse.

– Det åpnet seg en mulighet for at vi kunne sende inn hjelp til Sør–Sudan. I løpet av en uke fikk vi inn 800.000 kroner. Da måtte vi si stopp fordi vi måtte greie å få inn hjelpen, forteller Lilleheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Også langsiktig

Foreløpig har Åpne Dører bare appellert til givere gjennom avisannonser. Organisasjonen planlegger også å sende innstikk i noen aviser og brev til sine støttespillere.

– Det dreier seg om en nødhjelpsaksjon for flyktninger. Pengene går til pakker med mat, noe medisinsk utstyr, hygieneartikler, tepper og så videre, sier Askeland.

Han legger til at de også vil prioritere mer langsiktig hjelp til dem som er rammet. Hjelpen går både til Irak og til naboland.

– Er det utfordringer knyttet til å få hjelpen fram?

– Ja, det er vanskeligheter, men på grunn at Åpne Dører har hatt arbeid i Irak i over 20 år, er det absolutt mulig. Vi er veldig glade for at vi har anledning til å hjelpe gjennom vårt nettverk av lokale pastorer og menighetsledere, sier Askeland.

Han legger til at aksjonen fortsetter på ubestemt tid siden behovene er store.

Lokale partnere

Stefanusalliansen har siden januar drevet innsamling for ofre i borgerkrigen i Syria. I sommer ble innsatsen også vendt mot Irak.

– Per nå har vi samlet inn mer enn 640.000 kroner hvorav over halvparten er sendt til disse landene. Resten er snart på vei sier Ed Brown, leder for menneskerettighetsarbeidet i Stefanusalliansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han ser gavestrømmen som et tegn på at nordmenn reagerer og vil hjelpe når medmennesker er i nød.

Stefanusalliansen har ikke egne medarbeidere i de aktuelle landene, men bidrar gjennom lokale partnere og deres kirkelige nettverk.

Driver ledertrening

Noen av pengene Stefanusalliansen samler inn, går til å trene ledere i å forvalte midler.

– På 1990–tallet skjedde det at masse penger særlig fra USA, ble dumpet inn i kirkene. De hadde aldri håndtert slike gaver før, og det viste seg at noe ble sløst bort eller forsvant i feil lommer. Derfor er vi opptatt av å sikre at midlene blir forvaltet best mulig, sier Brown.

Han understreker at det i ethvert bistands– eller nødhjelpsprosjekt er fare for at penger kommer bort.

– Derfor er vi opptatt av gode rutiner og rapporteringsmekanismer slik at vi kan være rimelig sikre på at pengene blir brukt innenfor rammen vi har satt, sier han.

Uansett sendes hjelpen først og fremst til relativt trygge områder.

– Det er vanskelig å nå ut til folk som er i direkte krigssituasjoner. Men når en landsby får mangedoblet befolkningen av flyktninger, er det viktig at disse menneskene kan få hjelp, påpeker han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tett samarbeid

Også den katolske organisasjonen Caritas driver innsamlingsaksjon til støtte for lidende i Irak.

– Caritas var en av de første organisasjonene tilstede på bakken i Irak. Siden vi er tilsluttet et av verdens største humanitære nettverk, Caritas Internationalis, har vi bred dekning og rask responstid når verden bryter sammen for folk i krise, sier kommunikasjonsrådgiver Trine Lejon i Caritas Norge.

Caritas Irak får støtte fra sine søsterorganisasjoner for å kunne dele ut øyeblikkelig hjelp. Frivillige hjelpere samarbeider tett med lokale myndigheter og prestesogn.

Rekrutterer frivillige

Husly til de tusenvis av familiene som nå søker tilflukt for brennende hete i parker og ødelagte bygninger, står øverst på prioriteringslisten.

Innsatsen for å rekruttere og trene ansatte og frivillige skal også intensiveres.

Innsamlingen i Norge foregår via organisasjonens nettsider og gjennom sosiale medier.

– Foreløpige tall viser at vi har samlet inn 203.000 kroner, sier Lejon.

Hun påpeker at det er 150.000 katolikker i Norge og at mange menigheter har medlemmer fra Irak.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Fordelen med å være en katolsk organisasjon i Norge er at vi har et stort og flerkulturelt grasrotnettverk. Det skaper en nærhet til og et engasjement for internasjonale utfordringer, sier Lejon.

Bare i St. Ansgar menighet i Kristiansand ble det samlet inn 30.000 kroner under en internasjonal dag sist søndag.