De norske soldatene som skal sendes til Irak, får status som ambassadeansatte og tjenestepass fra utenriksdepartementet i lomma. Foto: Gunnar Lier / NTB scanpix

Norske Irak-soldater blir utstyrt med diplomatpass

Norske soldater som skal til Irak for å delta i krigen mot IS, blir utstyrt med diplomatpass som sikkerhet mot eventuell straffeforfølgelse i landet.

Norge lovet i oktober i fjor å bistå Irak med 120 soldater til bruk i kampen mot opprørerne fra Den islamske staten (IS).

Avreisen er utsatt flere ganger, angivelig fordi det har tatt tid å forhandle fram en tilfredsstillende avtale som garanterer norske soldater frihet fra straffeforfølgelse i Irak.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ambassadepersonell

Norske styrker på utenlandsoppdrag har vanligvis et FN-mandat eller en kollektiv Status of Forces-avtale fra NATO i ryggen, noe som ikke er tilfelle i Irak.

NTB har fått tilgang til avtalen som er inngått med irakiske myndigheter, der de norske soldatene gis status som administrativt eller teknisk ambassadepersonell i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner.

Forutsetningen er at soldatene, blant dem rundt 50 fra Forsvarets spesialkommando, blir utstyrt med diplomatpass, går det fram av avtalen som ble undertegnet 5. februar.

UD bekrefter

Utenriksdepartementet bekrefter at de norske soldatene blir utstyrt med såkalt tjenestepass.

– Det følger av avtalen at personellet som skal sendes ned til Irak må reise på norske tjenestepass og ikke ordinære pass, sier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i UD.

– Irak-soldatene er dermed sikret full diplomatisk immunitet, sier folkerettsjurist Stein Westlye Johannessen i Forsvarsdepartementet til NTB.

Etter det NTB erfarer stilles det spørsmål ved denne fortolkningen i Utenriksdepartementet, men underdirektør Arthur Baste Knutsen i Diplomatseksjonen ønsker ikke å kommentere påstanden.

– Jeg er ikke så opptatt av å si noe om det, og det er heller ikke min oppgave. Det viktige er at irakiske myndigheter har gått med på å behandle soldatene i henhold til Wien-konvensjonen, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Straffeforfølgelse

Selv om Wien-konvensjonen skiller mellom diplomatpass og tjenestepass, er begge å anse som diplomatpass og gir samme immunitet, sier Westlye Johannessen.

– Soldatene kan ikke forfølges strafferettslig i Irak, det er senderstaten (Norge) som har jurisdiksjon over dem, sier han.

– I den grad man forholder seg til prinsippene i Wien-konvensjonen, så innebærer det at mottakerstaten frivillig avgir jurisdiksjon, bekrefter Baste Knutsen.

Sivilrettslig kan soldatene derimot stilles til ansvar i Irak, men bare for forhold som skjer utenfor tjeneste, er de to enige om.

– Men i praksis vil de være i tjeneste hele tiden under oppholdet i Irak, sier Westlye Johannessen. (©NTB)

Les også
Stiller spørsmål ved effekten av norsk Irak-bidrag
Les også
1.700 mennesker kan ligge begravd i Tikrit