FØRSTE GANG: Kjetil Vestel Haga ønsker velkommen til sin første generalforsamling etter at han ble generalsekretær i Normisjon. Foto: Stein Gudvangen / KPK

Normisjon har gått fra 2 til 46 menigheter

Misjonsorganisasjonen får stadig flere menigheter, men opplever dramatisk fall i antall tradisjonelle foreninger.

Kommende lørdag er det generalforsamling i organisasjonen som ble til da Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen slo seg sammen i 2001.

For første gang skal generalforsamlingen avvikles digitalt.

Utfordrende identitet

Generalsekretær Kjetil Vestel Haga tok 1. oktober 2020 over som generalsekretær etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

– Normisjons bredde både nasjonalt og internasjonalt er veldig spennende, sier Haga.

Han er gjest i denne ukens utgave av Dagen-podkasten Tore og Tarjei.

Samtidig legger han ikke skjul på at det er utfordrende å bygge organisasjonene sammen og skape en felles identitet.

– En av de strategisk viktige utfordringene er å koble sammen det som er ute og det som er hjemme, sier han.

Foreningsdød og menighetsvekst

Da Normisjon så dagens lys for 20 år siden, hadde organisasjonen 3.000 foreninger. Nå er det rundt 700 igjen. Parallelt har antallet menigheter økt fra 2 til 46.

– I de strategiske analysene som vi har gjort både nasjonalt og internasjonalt, tegner det seg et tydelig bilde. De gamle, gode misjonsforeningene har fortsatt sin tid for seniorgenerasjonen, men det er så å si ingen som starter nye slike, sier Haga.

Han vil ta godt vare på misjonsforeningene, men understreker at det er menighetene som vokser og er satsingsområdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nå er vi oppe i kanskje 6.000 - 7.000 medlemmer, sier Haga og påpeker at det omfatter alle generasjoner.

Flytende menighetsbegrep

Fellesskapsutvikler Vegard Tennebø har gitt Dagen er oppdatert liste over menigheter i Normisjon.

– Menighet er ennå et noe flytende begrep hos oss, men om vi holder oss til en luthersk definisjon av forsamlinger av kristne der sakramenter blir forvaltet, er denne listen saksvarende, sier Tennebø i en epost.

FELLESKAPSUTVIKLER: Vegard Tennebø er fellesskapsutvikler i Normisjon. Foto: Johanna Hundvin Almelid

Seks av disse er fellesforsamlinger i ulike kombinasjoner med Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet, og i ett tilfelle med Det Norske Misjonsselskap.

Tennebø opplyser at det er fire-fem som av hensyn til lokale forhold eller prosesser foreløpig ikke ønsker å stå på en offentlig liste.

Nyplantede Norkirken Strand er ennå ikke med på listen.

Menigheter i Normisjon

1. Norkirken Grimstad

2. Norkirken Vennesla

3. Norkirken Evje

4. Norkirken Iveland

5. Norkirken Kristiansand

6. Norkirken Mandal

7. Norkirken Nedenes

8. Norkirken Hald

9. Lyngdal Bedehusforsamling

10. IMI Arendal

11. IMI Tvedestrand

12. IMI Grimstad

13. IMI-kirken (Stavanger)

14. Norforsamlinga Vigrestad

15. Norkirken Sandnes

16. IMI Sandnes

17. IMI Tananger

18. Norkirken Ålgård

19. Norkirken Åkra

20. Ganddal Normisjon

21. ImfNor Nærbø

22. Strand huskirker

23. INN-kyrkja Lye

24. Sentrum menighet Varhaug

25. Norkirken Porsgrunn

26. Norkirken Drammen

27. Norkirken Kongsberg

28. Norkirken Sandefjord

29. Storsalen (Oslo)

30, IMI Oslo

31. Bjørnstad Forsamling

32. Norkirke nSkedsmo

33. Norkirken Bergen

34. Norkirken Nordhordland

35. Norkirken Os

36. Møtepunkt B, Sandane

37. Norfellesskapet, Førde

38. Salem menighet (Trondheim)

39. Norkirken Molde

40. Norkirken Melhus

41. Sentrumskirken Bodø

42. Norkirken Tromsø

Forskjellig stil

– Hva tenker du skal kjennetegne disse menighetene, Haga?

– Det som ikke vil gå i Normisjon, er at alle skal ha den samme profilen.

Generalsekretæren fremholder at de har et felles grunnlag i lavkirkelig, evangelisk-luthersk kristendomsforståelse, men i form og uttrykk vil ha stort spenn. Men han mener det er stor gjenklang i organisasjonen for å satse på barne- og ungdomsarbeid, misjon og bygge kristne fellesskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette ble avdekket i identitetsprosessen som ble gjennomført for noen år siden.

7.000 elever og studenter

Nøkkelen til langsiktig vekst ser generalsekretæren ikke minst i å knytte sterkere bånd mellom barne- og ungdomsorganisasjonen Acta og menighetsarbeidet.

Vestel Haga kom fra stillingen som rektor ved Bibelskolen i Grimstad og mener Normisjon må investere enda mer i yngre mennesker.

– Som skolemann ser jeg også at vi har rundt 7.000 studenter og elever på skolene våre hver dag. Kobler vi disse tydeligere inn i Normisjon, vil mye være løst, sier han.

Ingen protest

Tradisjonelt har mange i Normisjon hatt engasjement også i Den norske kirke.

– Er tiden for dette forbi?

– For mange er den det, mener Vestel Haga.

Han er selv ordinert prest og er understreker at han er glad i Den norske kirke. Men han registrerer at stadig færre hører hjemme både i en Normisjon-menighet og en folkekirkemenighet.

– For de fleste handler dette i liten grad om protest. Utfordringen er at det er vanskelig å forholde seg til flere fellesskap. Nye generasjoner ønsker å ha alt under ett tak, påpeker han.

Mange også i våre sammenhenger er blitt tilskuere og forventer at de skal komme og bli servert.
Kjetil Vestel Haga, Generalsekretær i Normisjon

Savner myndighet

Selv om Normisjon og organisasjons forløpere alltid har hatt en tydelig relasjon til Den norske kirke, har det også hatt preg av å være en lekmannsbevegelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hvor ser du det myndige lekfolk i dag?

– Mange også i våre sammenhenger er blitt tilskuere og forventer at de skal komme og bli servert, sier han.

Når det i 2021 markeres at det er 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født, ser han grunn til å spørre seg hva det betyr at kristne tar ansvar og engasjerer seg.

– Det må vi forkynne på nytt, at vi ikke bare forventer at noen ledere går foran, men at jeg selv skal være en myndig kristen, sier han.

Generalforsamlingen kan du følge på normisjon.no på lørdag fra kl. 10 til 18.

Her er presentasjon av kandidater til landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen.