Nonne fikk The Voice-dommere til å gråte og juble

Dommerne i den italienske versjonen av sangkonkurransen «The Voice» kunne knapt tro sine ører da de hørte søster Cristina Scuccia (25) synge Alicia Keys «No One». Så trykket de på knappen og stolene snudde seg...

Dom­me­re i «The Voice of Italy» be­gyn­te show­et med å sitte med ryg­gen til sce­nen, og hvis de likte det de hørte så snud­de de sto­le­ne sine rundt.

Men ingen av dom­mer­ne var for­be­redt på synet av 25 år gamleCristina Scuccia, som er et med­lem av den ka­tols­ke Ur­su­li­ne Sis­ters of the Holy Fa­mi­ly, som le­ve­rte en for­bau­sen­de opp­tre­den iført sin non­ne­drakt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ak­ku­rat som pub­li­kum, jub­let og hop­pet også hen­nes fire med­søst­re av ren glede. Og da de sjok­ker­te og im­po­ner­te dom­mer­ne spur­te henne om hun vir­ke­lig var en nonne, svar­te hun: «Ja, jeg er vir­ke­lig, vir­ke­lig, en søs­ter.»

Kom for å evan­ge­li­se­re 

Den ungenon­nen, som opp­rin­ne­lig er fra Si­ci­lia i Ita­lia, ankom «The Voice» sam­men med fire søst­re fra lo­kal­sam­fun­net og hen­nes for­eld­re,  skri­ver Huf­fing­ton Post.

- Jeg kom hit fordi jeg har en gave, og jeg øns­ker å dele denne gaven. Jeg er her for å evan­ge­li­se­re, sa hun.

- Hvis jeg hadde fun­net deg på en ka­tolsk messe ville jeg all­tid be i kir­ken. Du og jeg er som dje­ve­len og hel­lig vann, sa J-Ax, en ita­li­ensk rap­per som er en av dom­mer­ne.

Håper paven rin­ger

Hen­nes opp­tre­den har skapt en Twit­ter-storm, og mange ita­lie­ne­re hyl­ler henne med#suor­cris­ti­na.

Da dom­mer­ne spur­te henne om hva Va­ti­ka­net ville tenke om hen­nes opp­tre­den, svar­te hun: - Jeg håper at pave Fran­cis rin­ger meg nå.

- Vi kan ikke vente å se mer av «Sis­ter Act», sa en av dom­mer­ne til slutt, med hen­vis­ning til den po­pu­læ­re fil­men fra tid­lig på 90-tal­let.