Frelsessoldat frykter å bli drept i Iran, nektes opphold i Norge.

NOAS: – UNE forventer at konvertitter skjuler sin tro

Utlendingsnemnda (UNE) får kritikk fra NOAS for behandlingen av søknader om beskyttelse fra iranske konvertitter.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har gått igjennom 100 UNE-avslag på søknader fra iranskekonvertitter.

Ifølge rapporten, som har fått navnet «Tro, håp og forfølgelse», tar ikke nemnda stilling til hvordan asylsøkere kan utøve sin tro i Iran.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lesrapporten «Tro, håp og forfølgelse» her

Les rapportens sammendrag og anbefalinger her

UNE får også kritikk for å utelate vesentlig informasjon om situasjonen for konvertitter i Iran i vurderingene sine, og for å ikke vurdere konsekvensene av åpenhet for konvertitter på samme måte som homofile og politiske aktivister.

– Det vil i praksis si en forventning om at de legger bånd på seg i utøvelse av sin religiøse tro for å unngå reaksjoner og forfølgelse fra myndighetene, skriver NOAS i en pressemelding.

UNE:Kan ikke vitne om sin tro eller bære kors i offentlighet

– Vi har ikke rukket å lese denne rapporten ennå, men det skal vi gjøre med stor interesse. Vi er alltid åpne for å vurdere synspunkter og innspill fra frivillige organisasjoner, sier seksjonssjef Lars Erik Andersen i Utlendingsnemnda.

Han understreker at nemnda bruker rapporter fra internasjonale og nasjonale organisasjoner som del av faktainnsamlingen når de skal vurdere hvem som har behov for beskyttelse.

Les også:Ensomheten er verre enn forfølgelsen