MIFF ber om offentlig oppgjør med palestinerne

Styreleder Morten Fjell Rasmussen i MIFF mener det er på tide at norske myndigheter irettesetter de palestinske myndighetene offentlig for hatopplæring av palestinske barn.

– UD har noen ganger snakket på bakrommet med palestinerne og sagt at det ikke er greit at de holder på med dette. Litt av problemet er at palestinerne ikke skal kritiseres i offentligheten. Men da kommer heller ikke noen opinion som krever endring, sier Rasmussen.

Nå håper han at norske myndigheter ikke bare skal anerkjenne at hatopplæring skjer, men at de skal bidra til at det internasjonalt blir en opinion som krever stans i hatpropagandaen.

MIFF mener at Norge indirekte finansierer skolemateriell med hatpropaganda gjennom sin økonomiske støtte til palestinske myndigheter.