SKUFFET: KrFs Hadle Rasmus Bjuland mener Senterpartiet burde programfestet å ikke bruke økonomiske sanksjoner mot trossamfunn på grunn av lærespørsmål. Foto: Silje Rognsvåg

Mener Senterpartiet har «feiget ut» i bedehus-debatt

– Ta det helt med ro, svarer Sp-topp på kritikken fra KrF.

– Jeg sliter fortsatt med å se hvor Senterpartiet står når det gjelder trosfriheten.

Det sier KrFU-nestleder Hadle Rasmus Bjuland til Dagen.

Han mener helgens digitale Sp-landsmøte burde avklare om partiet er villig til å bruke økonomiske sanksjoner som pressmiddel mot trossamfunn.

Vil frata konservative støtte

Bakgrunnen er den såkalte «Klepp-saken», som fikk stor oppmerksomhet i vinter.

Politikerne i Klepp kommune i Rogaland foreslår å nekte foreninger kulturstøtte dersom de ikke signerer på at alle deltakere er valgbare til tillitsverv «uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

I etterkant har flere kommuner i Rogaland sagt at de vurderer å innføre det samme.

Flere konservative kristne menigheter på Klepp har sagt at de ikke kan gå med på vilkårene, og er dermed forberedt på å miste støtten.

Uenighet i Senterpartiet

Lokalt på Klepp er det nettopp Senterpartiet som er den største pådriveren for vedtektsendringen.

Sps tros- og livssynspolitiske talskvinne på Stortinget, Åslaug Sem-Jacobsen, sa nylig til Vårt Land at det er «naturlig at en kommune lager egne kriterier for hvordan de vil bruke sine penger».

FORVIRRING: KrFU-nestleder Hadle Bjuland mener Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) har skapt forvirring rundt partiets tros- og livssynspolitikk. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Partiledelsen var derimot uenige. Nestleder og parlamentarisk leder Marit Arnstad garanterte at Klepp-forslaget aldri ville bli nasjonal politikk dersom Senterpartiet kommer til makten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Arnstad har et problem

Nå mener KrF at Arnstad, som også har ledet programarbeidet, burde klargjort hva som er Senterpartiets standpunkt i det nye partiprogrammet som vedtas på partiets landsmøte denne helgen.

– Arnstad har et problem når hun og Sem-Jacobsen er så uenige om hvor partiet står. Da har leder for programkomiteen et ansvar for å avklare overfor velgerne hva partiet mener, sier Bjuland.

– Dette er kritikkverdig. Senterpartiet fortsetter å vakle i tros- og livssynspolitikken, og jeg mener Arnstad har feiget ut og tåkelagt denne debatten, mener han.

Bjuland er selv andrekandidat på KrFs stortingsliste i Rogaland og har engasjert seg sterkt i saken på Klepp.

Mener Sp bør kopiere KrF

KrF har programfestet å «sikre alle tros- og livssynssamfunns rett til å bestemme i lære- og ordningsspørsmål og ansettelser».

Det er en formulering Bjuland mener Sp burde kopiere.

– Da hadde de sikret at det ikke blir økonomiske sanksjoner, eller at man lager et lovverk der noen tros- og livssynssamfunn blir diskriminert.

– Sp skriver i sitt programutkast at de vil «sikre økonomisk likebehandling og ikke-diskriminering av alle tros- og livssynssamfunn». Er ikke det det samme?

– Nei. Det sier egentlig ingenting. Det stopper ikke noen fra å stille krav til trossamfunnene, og spesifiserer ikke at man ikke kan bruke økonomiske sanksjoner.

– Bjuland kan ta det med ro

Senterpartiet har blitt forelagt kritikken mot Arnstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun har ikke hatt anledning til å kommentere saken, men Sem-Jacobsen svarer i en kort kommentar:

– Tro- og livssynsfrihet er en grunnstein i Senterpartiet, og programmet vårt ivaretar alle de bekymringene KrF har. Bjuland kan ta det helt med ro.