NYTT HJEM: Liturgien som ble vedtatt av Kirkemøtet i fjor er primært tenkt når noen flytter inn i et nytt hjem og ønsker at noen fra kirken skal komme og velsigne og be for hjemmet. Illustrasjonsfoto: Anette Karlsen, NTB Scanpix

Liturgi for velsignelse av hus og hjem

Brukes av prester i Den norske kirke når de blir bedt om å velsigne og be for «urolige» hus og eiendommer. Også kalt spøkelsesliturgien.

Les også.– Prester må markedsføre spøkelsesliturgien

Liturgien er hentet fra Den norske kirkes nettsider,kirken.no.

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten komme og vigsle nye hus.

2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus der man plages av uro eller av  annen 

   grunn, da kan denne liturgien også anvendes. Det er da viktig at presten ber dem

   som bor der, fortelle hva de har sett eller opplevd i huset. Presten bør samle husets

   folk der de har sett eller opplevd noe. Presten kan også holde andakt i det

   rommet/stedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

1  Salme

2  Innledning

VIDEO: Her kan du se et innslag fra NRK TV i november 2013, der prest Karl Yngve Bergkåsa viser hvordan han velsigner «urolige» hus.

 

Presten sier:

Enten A

Nåde være med dere og fred

fra Gud vår Far og                   .

vår Herre Jesus Kristus.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Eller  B

I Faderens og Sønnens og

Den Hellige Ånds navn

 

Deretter fortsetter han:

Alle ting helliges ved Guds ord og bønn. Det gjelder også hjemmet. Hjemmet er Guds gode gave. Vi vil nå overlate dette huset og dere alle til Guds omsorg og varetekt, så dere får bo her i fred og fordragelighet.

Vi minnes Herrens ord: For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt 18,20.

Presten kan her legge til noen ord om det nye huset eller om forholdene i hjemmet.

 

3 Skriftlesning

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Presten leser fra en av disse tekstsamlingene:

 

La oss høre Guds ord om hjemmet og det kristne livet:

 

Enten A

Han kom til Jeriko og drog gjennom byen. Der var det en mann som hette Sakkeus; han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi.  Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: ”Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg.” Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede.

Men alle som så det, mumlet forarget og sa: ”Han tar inn hos en syndig mann!” Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: ”Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen”.  Da sa Jesus: ”I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det. Luk 19,1-10

 

Eller B

På sin vei kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Martha, tok imot ham i sitt hjem. Martha hadde en søster som hette Maria; hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle settes i stand. Hun kom bort til dem og sa: ”Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.” Men Herren svarte henne: ”Martha, Martha! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.”

Luk 10,38-42

 

Eller C

Dere er Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.

 

La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer og hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Kol  3,12-13.16-17

Dersom presten blir bedt om å komme til hus der man plages av spøkeri eller av annen grunn, så kan han i tillegg til de ovennevnte tekstene, også lese fra Salme 121;

Matt 28,18-20; Joh 14,1,14,27 eller Kol 1,15-20.

 

Enten

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene:

Hvor kommer min hjelp ifra?

Min hjelp kommer fra Herren,

Han som skapte himmel og jord.

Han lar ikke din fot bli ustø,

Din vokter blunder ikke og sover ikke.

Nei, han blunder ikke og sover ikke Israels vokter.

Herren er din vokter, Herren er din skygge,

Han er ved din høyre hånd.

Solen skal ikke stikke deg om dagen

Og månen ikke skade deg om natten.

Herren skal bevare deg fra alt ondt

og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang

fra nå og til evig tid. Salme 121

 

Eller

Da trådte Jesus fram og talte til dem: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Matt 28,18-20

 

Eller

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Joh 14,1,14,27

 

Eller 

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte,

som står over alt det skapte.

For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,

det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker,

både makter og myndigheter - alt er skapt ved ham og til ham,

han er hodet for legemet, som er kirken.

Han er opphavet, den første som stod opp fra de døde,

så han i ett og alt kan være den fremste.

Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham,

og ved ham forsone alle ting med seg selv,

alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred

ved hans blod, på korset. Kol 1,15-20

 

4 Salme                 

 

For eksempel ”Vår Gud han er så fast en borg”,  ”Herre, signe du og råde”, ”Mektigste Kriste”, eller ” I dine hender, Fader blid”.

 

5  Kort tale

 

Helst i forbindelse med en av de oppleste tekstene.

Etter talen kan eventuelt følge ”Forsakelsen og troen”.

 

6  Bønn

 

Presten:

La oss be:

 

Gud vår Far, vi takker deg for dette hjemmet og vi ber deg: Ta dette hjemmet i din nådige og sterke varetekt. Gi dem som bor her, helse og evne til å bry seg om hverandre og støtte og oppmuntre andre. Vær med dem både i medgang og motgang.

Gled dem, trøst dem i sorg og gi dem tro og tillit, slik at de tar imot hver dag med trygghet og glad forventning.

La din kjærlighet og fred prege dette hjemmet, slik at alle som besøker det, vil merke det. La ikke noe ondt feste rot mellom dem eller såre dem.

 

Velsign dette hjemmet, dem som bor her og dem som går inn og ut her.  Amen.

 

Presten kan istedenfor denne bønnen be en fri bønn som høver for situasjonen.

Deretter følger:

 

Fader vår, du som er i himmelen!

La ditt navn holdes hellig.

La ditt rike komme.

La din vilje skje på jorden som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Forlat oss vår skyld,

som vi òg forlater våre skyldnere.

Led oss ikke inn i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet. Amen

 

7 Herrens velsignelse

 

Presten:

Ta imot Herrens velsignelse.

 

Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen . †

 

8 Salme