Lederskapet avviser at de splitter familier

Pastorteamet opplever at de angripes av en organisert gruppe utenfor menigheten.

Dagen har forelagt påstandene i sakene om menigheten Sannhetens Ord for lederskapet. De fire pastorene og bønne- og omsorgsleder har valgt å svare påto enkeltpåstander fra Leif Wellerop og den anonymiserte forkynneren som opplevde at menigheten tok datteren fra ham. Disse svarene ligger inne i saken.

LES OGSÅ:- Menigheten tok fra meg datteren min

Tilsvar

I tillegg har de en generell kommentar:

«På generelt grunnlag ønsker vi å si følgende om de påståtte beskyldninger om oss: Vi har i årevis levd med en slags organisert gruppe med mennesker som til stadighet kommer med sine godt samkjørte urettmessige og grove beskyldninger om oss.

Denne gruppen kontakter så og si alle forkynnere som er gjestetalere hos oss. Heldigvis kjenner de fleste til deres virksomhet og bakgrunnen for historiene, men vi har sett at noen få forkynnere totalt har endret syn på oss etter de kom i kontakt med denne gruppen.

Vi har tidligere mottatt en e-post fra en i denne gruppa, hvor det står at deres visjon er å legge ned menigheten. Vi har gjort flere forsøk på å komme dem i møte. Vårt ønske har vært å snakke ut og eventuelt ordne opp i urett vi måtte ha gjort, men de har alltid takket nei.

Når det gjelder dette at vi skal drive med familiesplittelse og at vi skal ha imot at våre medlemmer har kontakt med sin familie, medfører ikke dette riktighet. Vi har hatt noen tilfeller der enkelte av våre medlemmer har opplevd vonde og svært krevende saker i sin familie og hvor dette har ført til lite eller ingen kontakt, men dette har altså ingenting med hva vi som menighet står for.

Familien er en god Guds ordning og vi er selvsagt veldig for at man skal ha god kontakt med sin familie. Det blir feil å legge skylden på en menighet, når man har store problemer i sin egen familie.

På grunn av taushetsplikt og at mye av dette omhandler konflikter i familier, ser vi det som uegnet og som noe som bare vil gjøre vondt verre, å behandle i media. Da de kommer med så mange fabrikkerte og stadig skiftende historier hvor ting blir fullstendig tatt ut av sin sammenheng, blir det umulig for oss å svare eller å forsøke å få dette i balanse.

Mye av dette handler om smertelige familiesituasjoner som vi opplever vi ikke kan si så mye om. De som dette berører av våre medlemmer derimot, kan jo uttale seg om de ønsker.Vi ønsker derfor ikke å komme med noen ytterligere kommentarer ut over dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lederskapet Sannhetens Ord Bibelsenter v/ Rune Gravdal»