Kutter ikke i pressestøtten

Re­gje­rin­gen re­du­se­rer li­ke­vel ikke i presse­støt­ten etter for­hand­lin­ge­ne med KrF og Venst­re.

Par­ti­ene har blitt enige om at presse­støt­ten for neste år blir på samme nivå som i dag, på om­trent 308,2 kro­ner.

Den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen fore­slo i sitt bud­sjett tid­li­ge­re i høst å øke presse­støt­ten med 23 mil­lio­ner kro­ner, mens den blå re­gje­rin­gen fore­slo å kutte det med 50 mil­lio­ner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Øk­nin­gen på 26,5 mil­lio­ner kro­ner betyr altså at re­gje­rin­gens eks­tra­kutt ikke blir gjen­nom­ført. (©NTB)

Les også
Redd Barna jubler over mer til bistand
Les også
De borgerlige er enige om budsjettet