FREMTID: Nå planlegger Mathias Kehzri en fremtid i Norge. – Jeg skal kanskje bli lege. Eller lærer. Eller kanskje prest, sier han.

Kristne, iranske Mathias har fått innvilget asyl

For første gang har han blitt trodd. Bak seg har han en rekke avslag fordi UNE ikke trodde at han virkelig var kristen. – Jeg ble målløs, sier Mathias Khezri. Den kristne iraneren vil nå invitere til fest for å feire at han har fått opphold.

Mathias Khezri har gått i spenning siden han var i nemndmøte i Utlendingsnemnda (UNE) i begynnelsen av desember. Fremdeles har han ikke fått hele vedtaket fra UNE, så han vet ikke hvordan de begrunner at han nå får opphold. Men han har mottatt bekreftelsen på at han får bli i Norge.

For første gang har han blitt trodd. Bak seg har han en rekke avslag fordi UNE ikke trodde at han virkelig var kristen.

Hovedgrunnen var at de ikke mener at han gav en utdypende beskrivelse av hva konverteringen og hva troen betyr for ham.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Ulovlig opphold

Da Dagen møtte Kehzri i sommer, hadde Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) lagt frem en svært kritisk rapport om UNEs behandling av konvertittsaker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kehzri hadde utvisningsvedtak hengende over seg og oppholdt seg ulovlig i Norge. Han festet da sin lit til at KrFs avtale med regjeringen om å utrede konvertittsaker skulle føre til en endring i måten asylsaker blir håndtert på.

I desember fikk Khezri sin sak behandlet på nytt i ankeinstansen Utlendingsnemnda (UNE). Der fikk han møte personlig og legge frem sin sak. I forrige uke fikk han vite at han hadde fått opphold.

– Jeg mistet aldri håpet. Jeg visste at jeg var urettferdig behandlet og var sikker på at de en dag måtte gi meg opphold.

Faksimile: Oppslag i Dagen 26. juni 2014

Applaus

Avgjørelsen ble møtt med applaus i menigheten DELK i Bergen da Khezri var der på møte fredag kveld.

Nå planlegger iraneren en stor fest for venner i menighetene Salt Bergenskirken og Pinsekirken Tabernaklet som takk for hjelp og støtte i en rekke år.

Vitnemål

Mens han har levd livet på vent på asylmottak på Voss, har han verken kunnet ta norskkurs, utdannelse eller jobbe. I denne perioden har han vært aktiv i flere menigheter og forsamlinger. Flere menighetsledere har lagt frem vitnemål i Kehzris favør om at han går i menigheten deres og har vært en del av det kristne miljøet i Bergen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NOAS anbefalte i fjor UNE at de må legge større vekt på uttalelser fra menigheter som kjenner asylsøkerne.

Mellomkirkelig Råd anbefalte i november i fjor at UNE at alle saker der troverdighet er avgjørende for utfallet, må avgjøres i full nemnd med personlig oppmøte. De anbefalte også at UNE i økende grad må vektlegge referanser, faglige vurderinger og vitneutsagn fra menighetene som konvertittene oppgir å ha en tilhørighet til.

Lege eller prest

Nå kan Khezri legge fremtidsplaner.

– Jeg skal gå introprogrammet og lære norsk. Deretter har jeg lyst å gå på Substans bibelskole, sier Khezri.

Han har allerede etterlyst leilighet i Bergen på Facebooksiden sin og fått låne en leilighet de nærmeste par ukene. På sikt vil han ta utdannelse.

– Jeg skal kanskje bli lege. Eller lærer. Eller kanskje prest, sier han. Han er også klar til å melde seg inn i Kristelig Folkeparti og engasjere seg politisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg vil være en ressursperson for den norske staten, sier han.

Konvertitter

Asylbehandlingen av konvertitter er et eget punkt i samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene.

En rapport om behandlingen av konvertittsaker utarbeidet av asyladvokat Cecilie Schjatvet på oppdrag fra UDI og Justisdepartementet skal offentliggjøres i nær fremtid.

Behandlingen av asylbarn og konvertitter skaper for tiden høy politisk temperatur.

Les også
Ventar og håper på «ja»
Les også
184 barn forsvunnet fra asylmottak i Norge
Les også
Advokater vil hjelpe konvertitter