KRIG: Siden 2010 er flere kristne sendt tilbake til den nordirakiske byen Mosul, som i år falt i hendene på ekstremistene i den Islamske Staten. Bildet er fra juni, da de militante islamistene inntok byene og startet den religiøse utrenskningen. FOTO: Reuters/Stringer/files

Kristne asylsøkere sendt til krigsmareritt i Irak

En gjennomgang av offentlige dokumenter viser at kristne og yezidiske irakere fra områdene der Islamsk Stat (IS) har tatt kontroll har fått avslag på sine asylsøknader.

En gjennomgang av dokumenter gjort tilgjengelige av Utlendingsnemnda ( UNE) viser at siden 2010 har flere kristne fra Mosul-området i Irak fått nei på sine søknader om opphold i Norge.

Til norske myndigheter fortalte de om hvordan de ble forfulgt av islamister på bakgrunn av sin tro. Men Utlendingsnemnda mente de var trygge i områdene der Islamsk Stat nå har etablert sitt styre. Nå forfølges religiøse minoriteter. Kristne drepes eller tas til slaver, hvis de ikke velger enten å betale en særegen jizya-skatt eller konverterer til islam.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I internasjonal presse har det også kommet frem at kristne selges som slaver av de radikale islamistene. Medlemmer av andre trossamfunn møter en enda verre skjebne.

Fryktet radikale

En mann med bakgrunn fra yezidiminoriteten fortalte at han ikke turte å forlate hjemmet i Mosul-området på grunn av frykten for radikale islamister. Han fortalte at da han en dag han var ute og kjørte varer mellom en landsby og Mosul ble forfulgt av en varebil full av maskerte personer. Men Utlendingsnemnda avviste søknaden.

Etter at Islamsk Stat tok over har yezidier som ikke ville bli muslimer blitt drept eller tatt til slaver. Yezidiene tilhører en annen tro enn det som regnes som «Bokens folk» i islam og har derfor ikke mulighet til å betale den særegne jizya-skatten som skal gi beskyttelse til jøder og kristne.

Mannen kom fra Tel Keif, en by 20 kilometer nord for Mosul. Byen ble tømt for kristne da Islamsk stat rykket frem i august, ifølge den anerkjente avisen The Guardian.

«Jeg frykter å bli drept av terrorister på grunn av at jeg er yezidi», fortalte han til Utlendingsnemnda. Men søknaden ble avvist.

LES OGSÅ: Jemal lever i skjul hos kristne venner

Drap og terror

En kristen kvinne fra Mosul fikk også avvist asyl-ønsket. Selv om situasjonen har forverret seg drastisk i området etter at Islamsk stat tok over, har også kristne vært utsatt for drap og terror tidligere. I 2008 ble det for eksempel sprengt bomber ved åtte kirker i løpet av én måned. I 2010 ble det rapportert at det var satt opp veisperringer av radikale islamister i byen. Personer ble stanset og avkrevd identifikasjonspapirer. Kristne ble skutt på stedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Likevel skrev Utlendingsnemnda følgende i sitt vedtak, fra samme år: «Risikoen for at klageren skal bli drept fordi hun er kristen er svært liten».

En mann fra Mosul-området fikk heller ikke bli.

«Han var forfulgt som kristen, og at han av den grunn hadde blitt kidnappet. Han hadde betalt løsepenger for å slippe fri.»

En annen mann snakket kaldeisk, et språk fra urkirkens tid i denne regionen. Han hadde jobbet som vakt ved en amerikansk base og kom fra en kristen landsby. Identifikasjonspapirer han hadde tatt med fra Irak dokumenterte også dette. Likevel fikk han ikke bli.

Det var ikke grunnlag for å si at «enhver kristen fra klagerens hjemby risikerer forfølgelse på bakgrunn av sin tro».

En annen kristen iraker fikk avslag på søknaden. Han hadde blitt truet av en gruppe han mente sto bak drapet på en arbeidskamerat av ham. Selv visste han ikke hvorfor han ble truet, men fortalte at han ikke lenger turte å gå i kirken.

«Det kunne dreie seg om penger, at han skulle avslutte arbeidsforholdet, eller det at han var kristen.»

LES OGSÅ: UNE vil verne religiøse

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Henviste til internflukt

Felles for vedtakene er at UNE henviste til internflukt. Det betyr i dette tilfellet at asylsøkerne ble bedt om å flytte til områder kontrollert av kurdiske regionalmyndigheter, der sikkerheten var og er bedre. Men i flere av vedtakene hevdes det også at kristne på generelt grunnlag ikke ble forfulgt i dette området. Dette til tross for at det har vært en rekke terrorangrep rettet mot kristne også i tiden før IS tok over.

I et av nemdmøtene blir det også referert fra en rådgiver i Landinfo, som uttaler seg på generelt grunnlag om situasjonen i Mosul-provinsen.

«Mosul ble betegnet som generelt utrygg, spesielt for kristne, som hadde forlatt byen flere ganger de siste årene i forbindelse med trusler og angrep.»

Rådgiveren mente imidlertid at situasjonen var tryggere i kristne landsbyer i nærheten av Mosul. Disse landsbyene ble tømt for innbyggere da IS marsjerte frem i sommer.

Utlendingsnemnda svarer: – Ja, det er helt klart at personer som risikerer forfølgelse av religiøse grunner, har krav på beskyttelse.

Les også
UNE vil verne religiøse
Les også
PST fryser bankkontoer til norsk IS-medlem
Les også
Kristne irakarar held seg klare til å flykte frå IS
Les også
22 flyangrep mot IS i Irak
Les også
Mer terror og økt fare for krig i verden