Kristenliv gir bedre levekår

- Det kan være sammenheng mellom levekår og kristen aktivitet i norske kommuner, hevder en forsker i Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO).

De beste levekårene her i landet finner vi på Vestlandet. Dette viser den store levekårsundersøkelsen som nylig er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå for Sosialdepartementet. Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland scorer svært høyt på statistikken.

- Det kan se ut til at det er en sammenheng mellom levekår og kristen aktivitet. Vi ser at kommuner og fylker på Vestlandet kommer svært bra ut, og det er mye religiøs aktivitet i disse områdene, sier forsker Pål Ketil Botvar i Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) til Kristelig Pressekontor. Han peker også på at alkoholkonsum spiller en sentral rolle når det gjelder levekår.

- Det er også en indikasjon når vi ser på oppslutningen til Kristelig Folkeparti i disse områdene. I over halvparten av de ti kommunene med best levekår, har KrF en oppslutning på mer enn 20 prosent, sier Botvar.

- Hvilken betydning har alkoholbruk i denne levekårsundersøkelsen?
- Jeg vil tro at alkohol er en vesentlig faktor i undersøkelsen. Det er en tydelig sammenheng mellom alkoholkonsum i kommunene og ulike typer kriminaliet som for eksempel vold og dødelighet. Det er også enighet blant forskere om at det er mindre alkohol i religiøse miljøer. Når det er stor kristen aktivitet, vil dette kunne dempe alkoholbruken.
På Vestlandet er det jo en lang tradisjon for avholdsarbeid, og skepsisen mot alkohol er stor i ulike grupper. Selv om det også her har skjedd en liberalisering de siste årene, er vestlendingene fortsatt mer restriktive til alkohol enn folk i andre deler av landet. Jeg tror at dette er en av grunnene til at levekårene på Vestlandet er bedre enn andre steder i landet, sier Pål Ketil Botvar.


KPK