Kringkastingsrådet støtter NRKs korsnekt

Et stort flertall i Kringkastingsrådet støtter NRKs praktisering av sitt eget etikk-regelverk og deres forbud mot bruk av kors på nyhetssendinger.

Klikk her for å se debatten på NRKs nettsider.

I rådets møte mandag kom leder May-Helen Molvær Grimstad i ensomt mindretall da hun foreslo at NRK skulle åpne for at programledere må kunne bruke «diskré smykker med religiøse symboler».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kringkastingsrådets flertall stemte for følgende uttalelse, foreslått av medlemmet Mette Gundersen:

«Kringkastingsrådet har merket seg det enomre engasjemenet i «korssaken». Kringkastingsrådet støtter at NRK skal være politiske og religiøst nøytral i sin nyhetsformidling og ber om at dagens regelment for symbolbruk hos programledere er tydelig og klar nok».

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa i debatten at NRK har en prinsippiell tilnærming til korssaken. Det vil si at alle programledere skal opptre nøytalt på skjermen.

Han la til at en Facebook-side med 123.000 engasjerte mennesker sier ham at dette spørsmålet ikke er enkelt. Det viser hvor komplekst det er.

- Vår håndtering av dette skal aldri gjøres på grunnlag av eksterne reaksjoner. Dette er en forutsigbar og grei og helt ukontroversiell praktisering av interne regler, sa kringkastingssjefen.

Lite synlig

Kringkastingsrådets leder påpekte at rådet er lite synlig og lite tilgjengelig for mange, og oppfordret kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til å gjøre noe med akkurat det.

Molvær Grimstad påpekte at det nytter å klage til rådet og at alle klagere får et skriftlig svar. Men det er ingen automatikk i at klagerne får medhold i Kringkastingsrådet.

Kringkastingssjefen lovet å ta spørsmålet om synlighet og tilgjengelighet på alvor, NRKs informasjonsdirektør la til at det om ikke lenge vil bli endringer på NRKs hjemmesider blant annet med link til et eget klageskjema.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Banning i NRK

Ved åpningen av møtet henviste lederen til inkomne klager på banning i NRKs sendinger. Hun foreslo å utsette saken til neste møte i Kringkastingsrådet, slik at man får bedre tid til å gå inn i spørsmålet.

Dessuten skal NRK ha en generell gjennomgang av språkbruken i mediekonsernet og derfor vil det være hensiktsmessig å ta opp banning i den sammenhengen.

Også ban­ning på skjer­men har Kring­kas­tings­rå­det fått flere kla­ger på.

- På den ene siden er det galt å vise kors. På den andre siden flo­re­rer bann­skap og grise­prat, sa Ståle Hatle­lid til Dagen før helgen.

Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet drøfter og uttaler seg om NRKs innholdsproduksjon og tilbud.

Rådet uttaler seg i programsaker og behandler klager.

Rådet kan selv ta initiativ til å ta opp saker, de behandler saker på initiativ til lyttere og seere eller uttaler seg i programsaker som kringkastingssjefen legger fram for dem.

Rådet har 14 medlemmer, åtte oppnevnt av Stortinget og seks av regjeringen.

Les også
120 har klaget på kors-nekt hos NRKKringkastingsrådet
Les også
«Bannskap og griseprat på NRK»Kringkastingsrådet
Les også
Dømmer ja til religiøse symbolReligiøse symbol-saker
Les også
Korsnekt i Kringkastingsrådet