KrFs Hans Olav Syversen Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

KrF krever gjennomslag for abort-reservasjon

Kristelig Folkeparti krever at regjeringen gir partiet gjennomslag for abort-reservasjonsadgangen for fastleger. I motsatt fall kan samarbeidsavtalen med regjeringen ryke, advarer KrF.

- Vi må til sju­en­de og sist få en ord­ning som kan iva­re­ta den enig­he­ten vi kom fram til. Ingen er i tvil om at dette er vik­tig for KrF, og, jeg vil si, for de le­ge­ne, hvis en­kel­tes ut­ta­lel­ser skal tas på alvor, som skal spar­kes, sier Kris­te­lig Folke­par­tis fun­ge­ren­de par­la­men­ta­ris­ke leder Hans Olav Syv­er­sen til Af­ten­pos­ten.

Kom­men­ta­ren om å spar­ke leger er en hen­vis­ning til en ut­ta­lel­se fra Høy­re-po­li­ti­ker Heidi Nord­by Lunde, som i hel­gen sa at hun håpet man ville straf­fe leger som fram til nå i prak­sis har re­ser­vert seg mot å hen­vi­se til abort.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Syv­er­sen re­gist­re­rer at flere po­li­ti­ke­re rundt om­kring i lan­det har gått ut og sagt at de ikke vil gi sine leger mu­lig­het til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se pa­si­en­ter til abort. KrFs helse­po­li­tis­ke tals­kvin­ne Olaug Bolle­stad mener det er pro­ble­ma­tisk for KrF der­som Høyre i kom­mu­ne­ne sier nei re­ser­va­sjons­ad­gang på prin­si­pi­elt grunn­lag.

Flere i KrF rea­ge­rer også på at re­gje­rin­gen lar det være opp til hver en­kel­te kom­mu­ne om leger skal kunne re­ser­ve­re seg, blant dem Kjell In­golf Roppe­stad og Oslo KrFs leder Erik Lunde. Lunde ber nå le­del­sen i Høyre, KrF og Frp sette seg ned og snak­ke sam­men.

(©NTB)

Les også
- Åpner for totalitært barbari