LIVETS ORD: 2014 har vært et år med store endringer i Livets Ord. Nå har direktør og styreleder Jonathan Ekman meldt at han tar timeout fra alle sine ansvarsområder i 2015.

Jonathan Ekman tar pause fra Livets Ord-verv

Ulf og Birgitta Ekmans sønn er for iden sykemeldt, og vil i 2015 verken være direktør, styreleder eller ha andre lederverv i Livets Ord.

Dette kommer frem i et brev fra stiftelsens styre som står å lese på menighetens nettsider. Et enstemmig styre har valgt andrepastor Jan Blom til styreleder i Ekmans fravær, og skolesjef Magnus Westergård til nestleder.

Indre uro

Livets Ord har vært kontroversielle gjennom mesteparten av sin historie. Men ytre press kan som kjent skape indre samhold, og medlemmene har vært vant med å forholde seg til kritikk utenfra. 2014 går imidlertid inn i historien som det året hvor den indre uroen har vært større enn noen gang. Den viktigste enkeltårsaken er grunnleggerne Ulf og Birgitta Ekmans overgang til Den katolske kirke. Så kom også opplysningene om den gunstige tjenestepensjonsordningen som de opprinnelige fem styremedlemmene hadde bevilget seg selv, uten at menigheten visste om dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Direktør og styreleder

I kjølvannet av uroen har flere stilt spørsmål også ved Jonathan Ekmans posisjon. Han er både direktør og styreleder i stiftelsen Livets Ord. Men han er også sine foreldres sønn, og det har blitt spurt om Ulf Ekman fremdeles sitter med en hånd på menighetens ratt så lenge sønnen sitter i en så sentral posisjon. En del medlemmer har reagert sterkt følelsesmessig på ekteparet Ekmans konversjon, og har spurt om Ulf fortsatt styrer menigheten fra kulissene. Når uroen omkring pensjonsavtalen ble kjent, ble situasjonen enda vanskeligere også for Jonathan Ekman, siden foreldrenes pensjonsavtale også kan komme til å berøre ham selv.

Tilbakebetalt pensjon

Livets Ords nåværende styre påpeker i et brev til menigheten at Ulf og Birgitta Ekman i mai 2014 fratrådte sine styreverv. De mottar fortsatt ordinær pensjon fra Livets Ord, men den ekstra godtgjørelsen som de opprinnelige styremedlemmene bevilget seg selv, har blitt tilbakebetalt fra juni til november. Ekman gav i forbindelse med konversjonen beskjed om at de ikke ville motta den ekstra godtgjørelsen, men på grunn av en feil ble pengene utbetalt til dem likevel.

Ekh forlater styret

To av de andre opprinnelige styremedlemmene, Svante Rumar og Maj-Kristin Svedlund, har også frasagt seg den ekstra godtgjørelsen, og mottar kun ordinær pensjon. De sitter fortsatt i Livets Ords styre. Robert Ekh, derimot, forlater styret ved nyttårsskiftet. Han har vært en nær samarbeidspartner for Ulf Ekman helt siden studiedagene, og ledet menigheten i de årene ekteparet Ekman bodde i Israel. Han sier ikke fra seg den ekstra godtgjørelsen, men forholder seg til den inngåtte avtalen.

Beklager

Livets Ords fem opprinnelige styremedlemmer er Ulf og Birgitta Ekman, nevnte Robert Ekh, bønneleder Svante Rumar og Birgitta Ekmans søster Maj-Kristin Svedlund. Sammen med brevet fra stiftelsens nåværende styre følger også et brev fra det opprinnelige styret hvor de forklarer sin tenkning rundt pensjonsavtalen som ble inngått i 1998. De skriver at hensikten da denne avtalen ble etablert, var at den skulle være det første steget på veien mot gode pensjonsvilkår for alle ansatte i Livets Ord. «At dette senere ikke skjedde i den takt på den måten vi ønsket, er noe vi virkelig beklager og er leie oss for», skriver de. De fem styremedlemmene skriver også at det var formelt galt av dem å selv fastsette sin egen tjenestepensjon, og beklager at de gjorde det. De viser til at de handlet i god tro, og «trodde på den informasjonen» de fikk.

Økonomistyring

Menighetens nåværende pastor Joakim Lundqvist opplyste i intervju med Världen i dag 5. desember at Livets Ord vil etablere nye ordninger for å sikre bedre innsyn i og kontroll med menighetens økonomi. Styret bekrefter i det siste brevet at dette arbeidet nå er i gang, og at tre navngitte personer som ikke har formelle bindinger til Livets Ord allerede har tiltrådt.

Livets Ords styre

Livets Ords styre består per nå av følgende medlemmer:

Jonathan Ekman (permisjon i 2015)

Robert Ekh (slutter 1. januar 2015)

Joakim Lundqvist (menighetens hovedpastor)

Svante Rumar (leder menighetens bønnearbeid)

Jan Blom (styreleder)

Maj-Kristin Svedlund

Magnus Westergård (skolesjef)

Les også
Ekman går, Ekman blir
Les også
Ekman takker nei til lukrativ pensjonsavtaleAvtalen
Les også
Livets Ords største kriseEuropakonferansen
Les også
Joakim Lundqvist og Livets Ord i en ny tid