IKKE VALGT: Heidi Garvik fra Sandnes frikirke tok til orde for å romme mer samlivsetisk uenighet i Frikirken.

Intens debatt om samlivsetikk

På Frikirkens synodemøte ble det lørdag ettermiddag tydelig at uenigheten om likekjønnet samliv også finnes der.

Årets synodemøte er begrenset i omfang, og det har i utgangspunktet ikke vært satt av mye tid til teologisk debatt.

Men i forbindelse med med valg til synodestyret, som i Frikirken tilsvarer landsstyret eller hovedstyret i andre sammenhenger, oppstod det lørdag ettermiddag debatt med utgangspunkt i uenighet om samliv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Benkeforslag

Det kom benkeforslag på eldste Heidi Garvik i Sandnes frikirke som medlem i synodestyret. Hun ble imidlertid ikke valgt, og tapte også avstemningene til både første, andre og tredje varaplass.

FREDRIKSTAD: Pastor Per Eriksen i Fredrikstad frikirke advarte synodemøtet mot å skyve den samlivsetiske uenigheten foran seg.

Garvik holdt selv et engasjert innlegg i etterkant av valget hvor hun sa at det viktigste ikke var hvorvidt hun ble valgt inn i synodestyret. Det viktigste mente hun var hvordan man ville legge til rette for samtalen om samlivsetikk i Frikirken.

Hvis synodemøtets svar var å ikke ville ha denne samtalen inn i de øverste valgte organene i kirkesamfunnet, sa Garvik:

– Da står vi til rette for en Gud som har tuktet fariseere før.

Kritikk av valgkomiteen

Pastor Per Eriksen i Fredrikstad frikirke advarte også synodemøtet mot å skyve denne samtalen foran seg, og sa at den i løpet av noen år vil komme uansett.

Valgkomiteens leder Øivind Augland fikk kritikk for at komiteen etter noens mening hadde lagt for stor vekt på samlivsetikken i valget av kandidater.

Torbjørn Nordvoll fra Levanger frikirke advarte i sitt innlegg mot en sekterisk utvikling i Frikirken hvis holdningen er at man ikke ønsker å gi plass for dem som står for noe annet enn Frikirkens offisielle syn på likekjønnet samliv.

Til dette svarte blant andre Andreas Magnus fra Hånes frikirke at det ikke er noen menneskerett å sitte i synoderådet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det ble også fremholdt at nettopp i organer som skal forvalte kirkesamfunnets teologi, er det naturlig å legge vekt på kandidatenes teologiske ståsted.

Fornyet tillit

Anne Mari Schiager Topland, som tidligere på dagen hadde blitt gjenvalgt som nestleder i synodestyret, takket delegatene for at de hadde gitt henne fornyet tillit.

NESTLEDER: Anne Mari Schiager Topland ble lørdag gjenvalgt som nestleder i synodestyret. Hun tok til orde for å ivareta også dem som strever med sin kjønnsidentitet.

Hun fremholdt at hun står på Frikirkens offisielle syn, samtidig som hun også uttrykte forståelse for dem som strever med sin kjønnsidentitet eller ikke kan slutte seg til det offisielle synet.

– Det handler om mennesker, og det handler om teologi, sa hun.

Frikirkens valgte ledere

Da valgene var gjennomført fikk til slutt synodestyret denne sammensetningen:

Jarle Skullerud, synodeformann

Anne Mari Schiager Topland, nestleder

Rune Tobiassen, pastor Østsida Frikirke

Artikkelen fortsetter under annonsen.

André Myhren, ungdomspastor Songdalen Frikirke (1.vara)

Jon Daniel Roum, Hønefoss Frikirke (2.vara)

Tone Moseid, eldste Bryne Frikyrkje

Geir Nordkil, eldste Bodø Frikirke

Sigurd-Åge Engamo, eldste Øvrebø Frikirke

Øystein Samnøen, eldste Hamar Frikirke

Kjell Petter Wiik, eldste Volda Frikyrkje (1.vara)

Aiah Rufus Pessimaqoi, eldste Namsos Frikirke (2.vara)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ruben Kvalsvik, eldste Herøy Frikyrkje (3.vara)

Synoderådet

Synoderådet fikk denne sammensetningen:

Vestre

Tor Erling Fagermoen, Bergen

Geir Langen, Sula

Sølve André Hatlen, Ørsta (1. vara)

Håvard Hollerud, Bønes (2. vara)

Søndre

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hilde Grøthe, Kristiansand

Arvid Hunemo, Arendal

Andreas Magnus , Hånes

Rune Roppestad Daltveit, Lillesand

Thor-Harry Nordvoll, Birkeland (1. vara)

Bjørn Einar Strandberg, Østsida (2. vara)

Østre

Morten Edvardsen, Tønsberg

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Birgitte Bugaard Ørnes, Porsgrunn

Gunnar Johnsen, Oslo Vestre

Arne Hersdal, Brunlanes

Rut Stokstad Nielsen, Treungen (1. vara)

Jens S. Pedersen, Råde (2. vara)

Nordre

Ingebrikt Kvam, Trondheim

Yngve A. Andersen, Alta

Trond Vegge, Rognan (1. vara)

Thorbjørn Roger Nordvoll, Levanger (2.vara)