NEI: Friskoler fikk ikke gjennomslag for ønsket om en økning i husleietilskudd til skolebygningene. Bildet er fra Hedmarken Friskole i Hamar. FOTO: Johanna Hundvin Almelid

Ingen økning i husleietilskudd til friskoler

Regjeringen gir i praksis ingen økning til husleieutgifter for friskoler

Den blå regjeringen forslår ingen økning i husleie-tilskuddet til private skoler, kun en justering i tråd med forventet prisøkning.

Det betyr at det i 2015-budsjettet er foreslått å gi private skoler 10.330.000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Arealstilskuddet kom for første gang på 2014-budsjettet og var på 10 millioner kroner. Pengene ble fordelt i juli med et likt kronebeløp pr. elev. Det ga omlag kr. 325 pr. hode.

I den offentlige skolen er huseleie-utgiftene beregnet til å være 30.000 kroner pr. elev pr. år.

Samleside: Les flere nyheter omstatsbudsjettet

Her kan dulese forslaget til statsbudsjett for 2015 i sin helhet (pdf)