Han vil gjøre Normisjon til trossamfunn

Kurt Hjemdal mener at Normisjon bør opprette eget trossamfunn dersom Kirkemøtet vedtar ny liturgi for likekjønnede.

I 2009 opprettet Indremisjonsforbundet eget trossamfunn. I fjor sommer fulgte Norsk Luthersk Misjonssamband etter. Så langt har det ikke vært noe ras av innmeldinger i noen av dem, men stadig flere snakker om å melde seg ut av Den norske kirke dersom Kirkemøtet vedtar en ny liturgi for likekjønnede i april.

Gir råd

Hjemdal, tidligere rektor ved bibelskolen i Grimstad og tidligere styreleder i Normisjon, har i disse dager en møteserie i Agder sammen med Øivind Benestad, frontfigur i nettverket Levende folkekirke. På møtene gir Hjemdal misjonsfolket råd om hva man bør gjøre i den kritiske situasjonen som har oppstått.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han er glad for veiledningen som ledelsen i Normisjon sendte til menigheter, fellesskap og foreninger i november. Der sier de litt om hvordan misjonsfolket bør møte den nye situasjonen i kirken.

– Men ledelsen går ikke langt nok. Det opplever flere av oss. Ledelsen ber oss finne sammen med dem som står for det samme synet, og bruke konservative forkynnere, men for en del av oss er det utenkelig å bli stående i Den norske kirke med ny liturgi, sier han.

Norkirken trossamfunn

Hjemdal vil gjerne ha et sted å melde seg inn hvis han må forlate Kirken av samvittighetsgrunner. Derfor arbeider han nå med å få opprettet Norkirken trossamfunn.

– Men drømmen er at Indremisjonsforbundet, Norsk Luthersk Misjonssamband og Normisjon kan gå sammen og bli et alternativt trossamfunn, sier han.

– Er det mulig å gjennomføre i praksis, tror du?

– Det får tiden vise. Med den nye situasjonen som nå er i Kirken, opplever jeg at vi som står på «det gamle synet» presses sammen, men jeg tror ikke vi er der ennå. Men hvis situasjonen blir trangere, kan mye skje.

– Tenkelig

Generalsekretær Anne Birgitte Langmoen Kvelland sier til Dagen at det ikke er utenkelig at Normisjon etter hvert kan få behov for et trossamfunssregister. – Hvorvidt det ville være tjenlig å opprette noe sammen med ImF og NLM, må drøftes grundig, sier hun.

Et kjapt spørsmål til de to andre organisasjonene viser at Hjemdals forslag kan få tilslutning på sikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I en situasjon der tre av bedehus-organisasjonene har opprettet eller vurderer å opprette trossamfunn, er det naturlig å vurdere om en skal tenke en felles løsning. Vi har foreløpig opprettet vårt eget, men vil alltid være åpne for å snakke med gode venner om det finnes bedre alternativer, sier Øyvind Åsland, generalsekretær i NLM.

Klar for samtaler

Erik Furnes, øverste leder i ImF, sier at tanken om et felles trossamfunn var grunnen til at de gav signal til NLM om å gjøre noe sammen, da de forberedte saken om sitt eget trossamfunn i vår.

– Til nå har Normisjon vært tydelige på at de ikke tenker trossamfunn for sin del, og vi har respekt for begge organisasjonenes standpunkt. Skulle noe endre seg, er vi selvsagt klare for samtaler, sier han.

En positiv motkultur

Hjemdals håp er at de kristne organisasjonene kan utgjøre en positiv motkultur til det han omtaler som en kirke i fritt fall i forholdet til Bibelen.

– Det som skjer nå er veldig sårt. Jeg har vært sokneprest og har prekt i utallige kirker. Det er fryktelig trist at Kirken har kommet i den situasjonen den er i nå.

Han forteller at det for noen år siden var utenkelig å skulle melde seg ut.

– Men slik situasjonen har utviklet seg, er det umulig å bli værende, sier han.

----------

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Si din mening i kommentarfeltet nederst på siden - ogfølg også debatten på våre Facebook-sider.