KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Grovt å sammenligne IS med Israels hær

Knut Arild Hareide vil ikke sammenligne det å kjempe for IS med det å gjøre militærtjeneste for den israelske hæren.

FØLG SAKEN:

Kjempet for Israel på Gaza-stripen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mener det er like ille å krige for IDF som IS

Sammenligner seg med Afghanistan-soldater

Lørdag hadde Dagen et oppslag med nordmannen Bjørn Godeseth. Han er halvt israeler og har tjenestegjort for hæren i landet, blant annet under krigen i Gaza i 2009.

Palestinakomiteen reagerte i mandagens avis på at nordmenn er med som stridende i den israelske hæren. Leder i komiteen, Kathrine Jensen, sammenligner det med å kjempe for IS.

Det er ikke partileder i KrF, Knut Arild Hareide, enig i.

– Det er en grunnleggende forskjell på å gjøre tjeneste i et annet, demokratisk lands forsvar på den ene side, og det å verve seg som fremmedkriger i en terrororganisasjon. Å gjøre tjeneste i forsvaret av et land man er statsborger av, er en ting. Terrorisme er derimot en form for kriminalitet, som ikke er tillatt.

Han understreker at Norge har som forpliktelser til å arbeide for å motarbeide både rekruttering til og finansiering av terroristorganisasjoner.

– Det gjelder ikke bare terrorhandlinger i regi av Al Qaida, som siden 2001 har vært mest i søkelyset. Det gjelder også krigstjeneste for f.eks. den væpnede gruppen ISIL, som opererer i Syria og Irak. ISILs brutalitet er så grov at selv terroristorganisasjonen Al Qaida har tatt avstand fra dem. FNs sikkerhetsråd har senest 17. oktober i år fastslått at ISIL er en terroristorganisasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Grovt

Heller ikke Dag Øyvind Juliussen i Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ), mener sammenligningen med IS er særlig presis.

– Påstanden er både gal og grov. For det første er Israel en nasjonal stat mens IS er en ikke-statlig terrorgruppe. Påstanden om at «Både IS og Israel bruker også etnisk rensning for å oppnå sine mål», slik lederen av Palestinakomiteen gjør, er helt uhørt. IS dreper minoriteter ned for fote, mens Israel er det eneste fungerende demokratiet i Midtøsten og Nord Afrika.

– Den eneste staten i hele denne regionen hvor en muslim kan oppleve ytringsfrihet, pressefrihet og trosfrihet er som statsborger i Israel. Levekårene for den arabiske minoriteten blant landets statsborgere er på et nivå deres arabiske frender dessverre bare kan drømme om i resten av regionen. IS bedriver en brutal, aggressiv kamp for å etablere et kalifat. Israels kamp derimot, har siden opprettelsen i 1948 vært en kamp for å overleve. Er det noen som kan sammenlignes med IS her, er det organisasjoner som Hamas og Hizbollah. Påstanden fra Palestinakomiteen er ikke annet en demonisering av Israel, som OSSE advarte mot i sin rapport fra 2012, skriver han i en epost til Dagen.

Juliussen har ikke hørt om andre nordmenn som har deltatt i strid for Israel. Så lenge norsk lov ikke brytes, har han ingen betenkeligheter med slik deltagelse.

Ansvar

Selv om militærtjeneste for en anerkjent stat er noe helt annet enn å delta i en terroristorganisasjon, står den enkelte ansvarlig for sine handlinger uansett, sier Hareide.

– Krigsforbrytelser er uansett ikke tillatt. Det å være bevisst på at et slikt personlig ansvar gjelder, er likevel noe helt annet enn å likestille lovlig militær tjeneste med ulovlig voldsutøvelse i en terroristgruppe.

Han ønsker ikke å kommentere situasjonen med Godeseth spesielt.

– Men på prinsipielt grunnlag vil jeg si at det selv om det er sjelden, er det neppe enestående at personer med dobbelt statsborgerskap har gjort militærtjeneste både i Norge og i det andre landet de har statsborgerskap i.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hareide sier at dersom en nordmann har dobbelt statsborgerskap, har han rettigheter og forpliktelser overfor to land og stater. Å ha gjort militærtjeneste for en annen stat, kan få konsekvenser for senere deltakelse i det norske forsvar.

Som norsk statsborger har han i utgangspunktet verneplikt i Norge, men reglene varierer etter hvilket annet land du er statsborger i. Juridisk sett er det ikke noe brudd med norsk lov om man etter å ha gjort militærtjeneste i Norge, også gjør militærtjeneste i Israel.

Bjørn Godeseth

Alder: 28 år

Yrke: Lagerarbeider, vekter

Sivilstand: Kjæreste, en sønn på to år

Geskjeft i IDF: Fallskjermjeger

Spesialferdighet: Skarpskytter

Tjenesteperiode: 2006-2009

Stod lørdag frem med sin historie i Dagen. Flere reagerer på hans engasjement, mens andre støtter det.

Tjenesteperiode: 2006-2009

Les også
Sammenligner seg med norske Afghanistan-soldater
Les også
Israel skjøt mot fiskere utenfor Gazas kyst
Les også
Sammenligner Israels-krigere med islamske terrorister