OPPOVER: Leder i Partiet De Kristne, Erik Selle, sier de ikke vil vingle med partiets sjel. Denne helgen samles de på Jessheim for landsmøte.

Gir aldri opp partiets sjel

– Vi kan ikke bare gi opp en sannhet fordi den er i mindretall. Det er en helt meningsløs måte å tenke på, sier Erik Selle.

Partilederen for Partiet De Kristne (PDK) er naturlig nok på plass når partiet samles denne helgen til landsmøte på Jessheim i Akershus.

Spørsmålet lød om realismen i partiets program. PDK vil reversere ekteskapsloven, selv om flertallet av norske partier nå lever med loven.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det som er viktig for oss er å fortelle at noen saker ofrer man ikke for politisk vinning. Så får fremtiden vise hvilken vei Norge går. Vi vil alltid holde fast på at alle barn har rett til en mor og en far, fordi de er et produkt av mor og far. Hadde vi kommet inn på Stortinget ved valget i 2013, ville ikke vi brukt vår politiske kapital til å hindre utredning av arbeidsplasser i Nord-Norge, men ha kjempet for en utredning av konsekvensene av ekteskapsloven, sier han.

Positivt

Det er et parti med vind i seilene som samles til landsmøte denne helgen, ihvertfall hvis man ser på oppbyggingen av en partiorganisasjon.

Siden de fikk 0,6 prosent av stemmene ved stortingsvalget i 2013, har de nå stablet på plass lister i 70 kommuner landet rundt. Det er 69 flere kommuner enn ved forrige kommue- og fylkestingsvalg. Da fikk partiet 6,5 prosent av stemmene i Bømlo - kommunene hvor partiet ble dannet.

– Nøkkelen til at vi kan stille i så mange kommuner er at fantastisk mye bra folk har stilt seg til disposisjon for partiet. Jeg er dypt imponert og ydmyk over innsatsen svært mange har lagt ned av egen tid og egne penger.

Vinglete

Partilederen ønsker å legge seg på en profil hvor han snakker mest om eget partis politikk og ikke rakker ned på andre partier. Men PDK vil nok alltid bli målt som en utfordrer til KrF.

– Det vi kan forsikre om er at vi er et borgerlig parti og vil finne løsningene på den siden av politikken. Dette er en av forskjellene på oss og KrF, vi sier ikke at vi vil samarbeide borgerlig, for i neste runde si vi vil samarbeide med Arbeiderparitet.

– Men hvordan skal dere få innflytelse, Selle?

– Det er et tøysespørsmål. Ingen beskylder Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne med samme type retorikk. Er det noe det er presedens for i norsk politikk så er det at man får innflytelse selv om man er små.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men dere må samarbeide, hvis ikke dere skal få rent flertall alene?

– Vi vil søke samarbeid på borgerlig side også i kommunene. Noen ganger kommer småpartier på vippen og da får de større handlingsrom.

Selle, som er uenig med venstresiden i mye av deres politikk, mener borgerlig side har en del å lære av hvordan de rødgrønne skjøttet sin regjeringstid.

– Jeg har dyp respekt for mange på venstresiden, og måten de samlet partiene innad og måten de viste styringsevne, har de borgerlige mye å lære av. Ikke minst har Venstre og KrF har mye å lære av det.

Landsmøte

Delegatene starter allerede i kveld. Lørdag skal møte konstitueres og saker skal diskuteres. Et miljøpolitisk program skal presenteres, samarbeidsmuligheter etter kommunevalget skal drøftes og Selle skal holde leders tale.

På møtet har de fått besøk av Gabriel Naddaf, prest i den greskortodokse kirke i Nasaret. Han skal holde foredrag søndag morgen. Søndag ettermiddag deltar landsmøtet på israelsmarkeringen i Oslo.

Les også:

Partiet De Kristne (PDK)

Kristent, konservativt parti stiftet i 2011 på Moster i Bømlo kommune.

Partiets første valgdeltakelse var ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Der stilte de partiliste kun i Bømlo kommune, og fikk 6,5 prosent av stemmene og to representanter i kommunestyret.

Under Stortingsvalget i 2013 fikk partiet en oppslutning på 0,6 prosent.

Stiller lister i 70 kommuner under årets valg.

På nett: partietdekristne.no

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Sier nei til politiske budskapStøttemarkering for Israel
Les også
Vil ikkje vere «kristen-politikarar»
Les også
Oslo Symposium 2015 - se talene herOslo Symposium
Les også
Kristen politikk i utforbakke?