ABORTLOV: Innbyggerne i Gibraltar stemte ja til store lettelser i abortlovgivningen torsdag. De gjeldende abortlovene er blant verdens strengeste. Foto: Javier Fergo / AP / NTB

Gibraltar sier ja til abortlettelser

Innbyggerne i Gibraltar har i en folkeavstemning sagt ja til å lette på abortlovene, som er blant de strengeste i verden.

62 prosent stemte for å tillate abort når kvinnens fysiske eller psykiske helse står på spill, eller om fosteret har fysiske skader som gjør at det ikke vil overleve.

Det omfatter blant annet kvinner som blir gravide gjennom voldtekt og incest. Aborter blir tillatt fram til uke tolv, der kvinnens eller fosterets liv er truet. 36 prosent stemte mot forslaget.

Etter nåværende lov kan kun abort gjøres om mors liv står i fare, og brudd på abortlovgivningen kan i teorien straffes med livstid i fengsel.

De nye lovene var allerede godkjent av den lovgivende forsamlingen på halvøya, men folket ble bedt om å si sin mening om de foreslåtte lovendringene. Folkeavstemningen skulle egentlig ha funnet sted i mars i fjor, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Halvøya ved Spanias sørkyst, som huser 32.000 mennesker, er et delvis selvstyrt britisk territorium.