OPTIMIST: Økonomileder Øystein Frøysa i Norsk Luthersk Misjonssamband har god grunn til å smile over inntektsutviklingen i organisasjonen. Foto: Stein Gudvangen.

Gaveøkning i millionklassen for NLM

Misjonssambandet kan satse nytt etter betydelig gaveøkning. Tallene for giver- tjeneste og kollekt, testamentariske gaver og gjenbruksbutikker går opp.

Bare fra den faste givertjenesten og kollekter er økningen etter tredje kvartal 3,6 millioner kroner. Innen årets utgang kan det bli mer.

– En gaveøkning på 3-4 millioner er det en stund siden vi har hatt, sier informasjonsleder Espen Ottosen i NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg vil få uttrykke en takk til giverne våre, sier en nøkternt optimistisk økonomileder Øystein Frøysa.

Inntektstopp i desember

NLM har i år et gavebudsjett på 125 millioner kroner og, regnet i antall årsverk, omkring 140 misjonærer ute.

Mønsteret på inntektssiden for Nordens største misjonsorganisasjon er at store beløp kommer inn helt mot slutten av året. Det skyldes blant annet at misjonsfellesskapene overfører penger fra lokale julemesser først sent i desember. Samtidig kan det komme ekstragaver fra givere opp mot jul, og mange som vil ha skattefradrag for gaver til NLM, sørger for å få dem registrert i romjula.

I fjor kom det inn hele 31 millioner kroner i desember.

– Spente

– Vi er veldig glade for det som er kommet inn til nå, men vi er også avhengige av at november og desember blir gode måneder. Derfor er vi alltid spente før vi går inn i disse månedene, sier økonomileder Frøysa.

Inntektsmønsteret gjør at organisasjonen driver med et planlagt underskudd de første ti månedene av året – uten at de røde tallene skaper stor nervøsitet i administrasjonen på Sinsen i Oslo. Dette er noe de er vant med der i gården.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Med tallene fra tredje kvartal i ryggen ser inntektsbildet uansett veldig lyst ut.

– Vi har fått 74 millioner i gaver hittil i år. Av disse er 33 millioner fra faste givere, en økning på 2,4 millioner fra 2013. I tillegg ser vi at gavene fra misjonsfellesskapene, altså fra lag, forsamlinger og foreninger, har økt med 1,2 millioner, sier Frøysa.

Han forteller om en jevn økning i hele år, uten at han vet hvorfor.

– Det er ingen enkelthendelser som forklarer oppgangen, sier han.

Best i sørvest

Av NLMs fem regioner er det helt klart Region Sørvest som øker mest. Rogaland, den sørlige delen av Hordaland og deler av Vest-Agder står for hele 2,7 av de 3,6 millionene i økte gaveinntekter.

Dette avspeiler den demografiske tyngden denne regionen har i Misjonssambandet. Her finnes det høyeste antallet foreninger og forsamlinger, og herfra kommer soleklart de største inntektene. Region sørvest alene bidro i fjor med 28 millioner kroner i NLM-kassa til og med tredje kvartal. Det er mer enn dobbelt så mye som folketette Region Øst som sørget for 13 millioner kroner.

Gjenbruk og dødsbo

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De senere åra er det årlig budsjettert med 15 millioner kroner i testamentariske gaver, ifølge informasjonsleder Ottosen.

– Men det er stort sett kommet inn noe mer enn det hvert år, sier han.

Øystein Frøysa sier at det er kommet inn nærmere 20 millioner så langt i år. 2014 ser dermed ut til å bli et svært godt, men dog normalt år.

Også de 29 gjenbruksbutikkene i Misjonssentralen Gjenbruk gir solide overskudd. Til nå i år er overskuddet passert 17 millioner kroner, en fin økning fra i fjor.

Kan satse nytt

– Gir en slik trend muligheter for flere misjonærer?

– Dette gir oss en optimisme. Vi er veldig glade for et trofast fotfolk. Giverne har tatt den forpliktelsen det er å sende ut opp mot 150 misjonærer, og vi ser at alle de tre hovedinntektskildene våre har hatt en fin vekst. Men det hører med i totalen at kostnadene også vokser, og det betyr at handlingsrommet er begrenset, påminner NLMs økonomileder.

– Vi ser positivt på budsjetteringen og tror ikke det er nødvendig med kutt. Tvert om har vi planer for blant annet nye skoler, og de koster mye, særlig i en oppstartsfase, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han er heller ikke fremmed for at NLM kan sende flere misjonærer, men holder litt igjen. Det handler også om balansen mellom nasjonalt og internasjonalt arbeid.

– Vi ønsker å være forsiktige med å bygge opp for mye før vi ser at inntektene henger med. Vi vil ha et forutsigbart løp. Det har også noe å gjøre med hvordan vi framstår på feltene ute. I perioder der økonomien er mer fleksibel, kan vi flytte ressurser fra ett område til et annet, men i hjemmearbeidet er det mindre fleksibilitet enn på misjonsfeltene, sier Frøysa.

Stabilitet

– Hvordan kan dere se om denne inntektsøkningen er solid og kan bli varig?

– De siste fire-fem åra har gaveinntektene ligget jevnt på 117-120 millioner kroner nominelt. Reelt har vi da hatt en nedgang på grunn av pris- og kostnadsøkninger, men økningen i testamentariske gaver og fra gjenbruksbutikkene har kompensert for økte kostnader og gjort det mulig å sende ut flere misjonærer, sier Frøysa.

Etter stabile gavetall de foregående årene er økningen foran siste kvartal i 2014 ikke bare nominell, men reell når inflasjon og kroneverdi er tatt i med i regnestykket.

– Dette gir oss optimisme, og det kan bety at vi har et potensial for å utvide vår virksomhet. Misjonssambandet har mye ugjort, og vi ønsker å nå lenger ut. Nå kan det være at vi får muligheter til å gjøre det, sier økonomileder Frøysa.

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har omkring 50 000 medlemmer og er Norges og Nordens største misjonsorganisasjon.

Organisasjonens totale budsjett er på 200 millioner kroner.

Gavebudsjettet er for 2014 på 125 millioner kroner.

Det er budsjettert med 15 millioner kroner i testamentariske gaver, mens de 29 butikkene i Misjonssentralen Gjenbruk etter budsjettet skal bidra med 20 millioner kroner i år.

Gavebudsjettet er for 2014 på 125 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Gaveøkning i Israelsmisjonen
Les også
Største gaveøkning i Normisjons historie
Les også
NLM-underskudd på 4,4 mill kroner
Les også
Giverne svikter ikke Evangeliesenteret