Et vernet naturområde i den amerikanske delstaten Ohio. Kloden som helhet er blitt grønnere de siste tiårene. Foto: Patrick Orsagos / AP / NTB

Fysiker: Verden er blitt grønnere de siste tiårene

CO2 blir «spist opp» av planter som vokser og sprer seg i en varmere verden.

Økende utslipp av CO2 i verden motvirkes av en annen tendens. Over store deler av verden har det i mange tiår blitt mer planter og trær.

– Det har vært en generell «grønning» som kan sees med satellitter, sier klimaforsker og fysiker Bjørn Samset til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

To viktige årsaker er at det er blitt varmere, og at lufta inneholder mer CO2, fastslo det amerikanske Berkeley-universitetet i sommer. For planter fungerer klimagassen som et viktig «næringsstoff».

Når planter vokser, suges CO2 ut av lufta. Normalt sett vil plantene i verdens landområder absorbere mer CO2 enn det naturen slipper ut i de samme områdene – og på grunn av «grønningen» er denne effekten forsterket.

Også i tidligere nedbrente skogsområder blir CO2 «spist opp» dersom tærne vokser opp igjen.

Det anslås at så mye som en tredel av de menneskeskapte klimautslippene absorberes av økosystemer på land. Effekten har lenge vært kjent, og den er tatt med i beregningene av klimaendringene framover i tid.

Svekkes evnen?

Ikke minst i mange nordlige strøk er det gradvis blitt mer vegetasjon. Ett eksempel er Svalbard, der temperaturen stiger raskere enn noe annet sted på kloden.

Her har det vært en 30 prosents økning i «grønnhet», ifølge Nasa-forskeren Rama Nemani.

Men om naturen framover vil fortsette å suge opp like mye CO2, er usikkert. Forskere er bekymret for at mer tørke, ekstreme temperaturer og ødeleggelse av regnskog vil svekke evnen til å absorbere klimagassen.

I verste fall kan naturen på landjorda samlet sett bli en kilde til CO2-utslipp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Da kan vi se en rask økning av CO2-konsentrasjonene i atmosfæren og akselererende klimaendringer, sier Berkeley-forsker Sophie Ruehr.

Utviklingen framover er uansett usikker. Endringer i vegetasjon og branner påvirker klimaet på flere måter – blant annet fordi vegetasjon innvirker på mengden solstråling som absorberes av bakken.