SKATTER LITT: Fra 2010 har Ungdom i Oppdrag ført opp gaver fra bekjente og menigheter som skattbare, men gaver fra familier og venner som skattefrie. Før det skattet medarbeidere ikke gaver i det hele tatt.

Frivillig fikk skattesmell etter gaver

En person måtte betale 30.000 kroner i skatt etter å ha jobbet for Ungdom i Oppdrag. Nå får Skatteetaten ordre om å rydde opp.

Finansdepartementet har bedt Skatteetaten om å rydde opp i ulik praksis rundt i landet når det gjelder skattelegging av Ungdom i Oppdrag-medarbeidere.

Rundt 20 av 250 medarbeidere i Ungdom i Oppdrag har fått skattekrav på gaver siden 2009, men alle har fått medhold i klager til Skatt vest og Skatt øst. Nå har imidlertid en klage til Skatt vest ikke fått medhold. Vedkommende måtte betale 30.000 kroner i skatt for gaver fra venner og familie.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi opplever at det har vært en krevende forskjellsbehandling for personen det gjelder, sier Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag (UiO).

Organisasjonen frykter nå at frivillige medarbeidere kan bli nødt til å skatte av gaver fra nære venner og familie.

– Skatt vest legger seg på en motsatt tolkning av regelverket og skattlegger alle gaver uavhengig av hvem som gir gaven, sier organisasjonens advokat Tom Øyvind Berentsen ved Ernst & Young.

Fikk skattekrav

Fram til 2009 skattet ikke UiO-ere av gaver. Men samme år slo Vårt Land opp at «Ungdom i Oppdrag omgår skatteloven». Etterpå beklaget avisen selve tittelen på forsiden, men Skatteetaten fattet interesse for organisasjonen.

I årene etterpå har rundt tjue medarbeidere fått krav fra skattemyndighetene om å etterbetale skatt på gaver, ifølge Nordli.

Sakene har blitt påklaget til regionale skatteklagenemnder, som er siste instans før en eventuell rettssak. De fleste av de tjue skattesakene har blitt klaget inn for skatteklagenemndene i Skatt øst og Skatt sør, der alle har fått medhold på klagen.

Skatter for gaver

– Som en følge av klagesakene i skatteklagenemndene i 2010, la skattemyndighetene seg på en linje som vi var fornøyd med. Vi opplevde at presedens ble innført for at gaver fra familier og venner er skattefrie, mens gaver fra bekjente og menigheter er skattbare, sier Nordli.

Det synes han var helt greit, fordi gaver skal være relasjonelt betinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Når det kommer fra bekjente og menigheter, er det ikke relasjonelt betinget, sier UiO-lederen.

Deretter har organisasjonen oppfordret sine frivillige medarbeidere til å oppgi gaver fra menigheter og bekjente som skattbar inntekt på likningen, mens gaver fra nære venner og familie kan oppføres som skattefritt.

– Det virker som at skattemyndighetene mener at det er en grei måte å forholde seg til dette på.

Forskjellsbehandling

Endringen har også redusert antall krav fra Skatteetaten til maks tre i året.

Klagene på disse sakene har også fått medhold, unntatt én som klaget til Skatt vest. For ett år siden fikk han ikke medhold i den regionale klagenemnda, og måtte betale 30.000 i skatt for alle gaver for fire år tilbake i tid.

– Selv om det er ett tilfelle, er det krevende for mange av våre frivillige medarbeidere. Det er en uholdbar forskjellsbehandling, som skaper usikkerhet hos oss. Selv om du har fulgt presedensen som skatteklagenemndene har opprettet, er det likevel ikke godt nok, sier UiO-lederen.

Vedkommende som fikk skattesmellen på 30.000 kroner ønsker ikke å stå fram i Dagen.

– Dette er en eldre sak som var så gammel at det ikke var differensiert mellom gaver fra venner og bekjente, sier Nordli.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Er det grunn til bekymring når dette er en sak der han ikke har skilt mellom ulike givere?

– Vi tenker på at de kan åpne opp gamle saker. Men primært frykter vi at vi framover må betale skatt på gaver fra familie og nære venner, selv om det bare er den ene saken som tyder på det.

– Uholdbart

I høst møtte Ungdom i Oppdrag og KrF-politiker Hans Olav Syversen Finansdepartementet og fortalte om ulik praksis i de ulike skatteregionene. Det førte til at departementet i februar sendte et brev til Skatteetaten om å «undersøke dette nærmere, og ev. iverksette tiltak for å sikre en ensartet praktisering av regelverket på dette området», innen utgangen av april.

KrF-politiker Syversen mener det ikke er holdbart at skatteregionene har ulik praksis på skattelegging av gaver. Han håper at Skatteetaten kommer fram til en jevn praksis for hele landet, helst lik den som har vært fram til nå.

– Jeg håper vi slipper å bruke tid på å gi politiske føringer. Det vil nok få store konsekvenser for Ungdom i Oppdrag dersom avgjørelsen slår negativt ut, sier Syversen.

Ungdom i Oppdrags advokat Tom Øyvind Berentsen sier at Skatteetaten har mulighet til å ta opp saker som er ti år gamle, men kun to år tilbake dersom man har gitt tilstrekkelig med opplysninger ved innsendelse av selvangivelsen.

– Er det fare for at gamle skattelikninger kan tas opp igjen?

– Jeg tror ikke Skatteetaten vil gå inn i gamle saker. Spørsmålet er heller hvilken praksis de legger til grunn framover, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dagen har vært i kontakt med Skatteetaten som ikke vil gi kommentarer så lenge de har saken til behandling.