Forlik i barnevernssak i Kristiansand og Stord

To brødre saksøkte Kristiansand og Stord kommune for at barnevernet ikke fjernet dem fra rusbelastede foreldre. Nå har de inngått delvis forlik.

De to brødrene på 29 og 34 år startet selv et sivilt søksmål mot Kristiansand og Stord kommune for å ikke ha grepet inn med omsorgsovertakelse etter grov omsorgssvikt fra foreldrene, skriver Fædrelandsvennen.

De tapte første rettsrunde, men før ankesaken har de nå begge inngått delvis forlik. Eldstebror har inngått forlik med begge kommunene, mens yngstebror kun har inngått forlik med Stord.

Guttenes advokat Svein Kjetil Svendsen vil ikke kommentere hva forliket er, bare at det ligger langt unna brødrenes opprinnelige krav på 2,3 millioner kroner.

– Nei, jeg kan bare opplyse om at forliket innebærer symbolske summer med tanke på at de begge sliter med PTSD og er uføre etter det de har vært gjennom, sier Svendsen til avisen.

Yngstebrorens sak skal opp til en ny runde i lagmannsretten i Bergen neste uke, etter misnøye over kommunens tilbud om erstatning for omsorgssvikten.