FØRSTE GANG: Richard Nordvoll forbereder seg på å lede DTS på Grimerud fra september. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Flere vil gå på disippelskole

Richard Nordvoll tar over ansvaret for Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskole på Grimerud når den ligger an til å bli mer en dobbelt så stor som tidligere.

Reisevirksomhet er noe av det som kjennetegner Ungdom i Oppdrag. Det siste året har i så måte vært annerledes.

De som har kommet til hovedbasen på Grimerud like sør for Hamar, har måttet omstille seg og innstille planlagte utflukter.

Til høsten håper Richard Nordvoll at virksomheten kan bli mer tilbake til det normale, men tar høyde for at det kan bli nødvendig med tilpasninger.

– Vi ligger an til å få rundt 60 på disippeltreningsskolen, forteller han.

Disippeltreningsskole (DTS) er bibelskolekonseptet til Ungdom i Oppdrag (UIO).

Hawaii-kontakt

60 elever er tre ganger så mye som det vanlige på DTS-en på Grimerud de siste årene.

Mange norske ungdommer velger å gå DTS andre steder i verden. Selv gikk Nordvoll i Skien, men var to år senere stab på Hawaii.

Forbindelsen til den amerikanske delstaten i Stillehavet kommer til nytte når han skal ha hovedansvaret på DTS-en på Grimerud.

– Planen er at vi skal gjøre ting her i relasjon til Hawaii-basen, forklarer han.

Disippeltreningsskole

Misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag driver disippeltreningsskoler (DTS) sju forskjellige steder i Norge.

Det er organisasjonens bibelskoler, med stor vekt på praksis i misjon.

UIO ble startet i USA i 1960 og etablert i Norge i 1962.

Det arbeider omkring 400 mennesker i UIO i Norge. I tillegg har organisasjonen utsendt omkring 140 personer i misjonstjeneste til andre land.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ut i verden

Det dreier seg blant annet om samarbeid om undervisning og «outreach», altså misjonsturer. Går alt etter planen, skal de dra til forskjellige land i Europa og Asia.

– Er opplegget på DTS justert mye på grunn av korona?

– Rammen er nokså lik, med vektlegging av både undervisning og praksis, sier Nordvoll.

Samtidig påpeker han at det er lokale muligheter til å sette preg på hvordan en DTS blir.

Spent på vekst

I september starter de med undervisning i tolv uker på Grimerud.

– Det handler om Bibelen, disippelskap, misjon, Guds karakter, Den hellige ånd, hva evangeliet er og hvordan vi kan dele det med andre, forklarer han.

NORDLENDING: Richard Nordvoll kommer opprinnelig fra Lovund i Nordland. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Sammenliknet med en tradisjonell skole er det mange i staben. Det ligger an til å bli rundt 20 på DTS-en kommende høst.

– Hva er du mest spent på?

– Det er å se veksten både hos elever og stab, og at vi kan bruke tiden til å gå dypere inn i hvem Jesus er og fellesskapet med ham. Det mest givende er når man virkelig får høre hvordan Gud har lagt ting til rette og menneskers liv blir berørt, sier Nordvoll.

En DTS varer i seks måneder.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En tredel norske

I januar 2021 var det til sammen 107 studenter som startet på de seks sentrene til UIO på Borgen (Troms), Nordland, Ålesund, Skien og Grimerud.

I tillegg har organisasjonen 36 studenter på andre bibelskoler, såkalte videregående skoler, med vekt på bibelstudier, familiestudier og lovsang.

Til sammen blir det 143 studenter.

– Jeg har ikke fordeling over nasjonaliteter, men jeg anslår cirka 50 av disse er norske, hvor resten kommer fra andre land, sier UIO-leder Andreas Nordli i en epost.

Ny rekord

Det er foreløpig tatt inn cirka 130 DTS-studenter på sju sentre til høsten. Det sjuende er Kristiansand.

I tillegg er det flere søkere som ennå ikke er tatt inn.

– Vi forventer at det blir ett eller annet sted mellom 110 og 140 studenter til høstens DTS-er, sier Nordli.

VEKST: Andreas Nordli gleder seg over at det ligger an til ny rekord i antallet DTS-studenter i Norge på et år. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Totalt betyr dette godt over 200 DTS-studenter i Norge i 2021.

– Dette vil i så fall være første gang i vår historie at vi har over 200 DTS-studenter i Norge. De siste fem årene har vi ligget på mellom 160 og 190 DTS-studenter, sier han.

I tillegg forventer UIO å ha cirka 20 studenter på andre bibelskoler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Totalt får vi da ett eller annet sted mellom 130 og 160 bibelskolestudenter til høsten 2021, sier Nordli.

Færre til utlandet

Til sammen blir det for 2021 nærmere 300 bibelskolestudenter i Norge i 2021, hvorav litt i overkant av 100 er norske.

– Færre nordmenn kan reise på DTS i utlandet. Dette gjør at antall nordmenn på DTS i Norge stiger, forklarer Nordli.

Samtidig kan færre personer fra land utenfor Schengen komme. Dette gjør at antallet fra andre land går ned.

– Vi har i vinter ikke kunnet arrangere praksistur til utlandet som vi vanligvis gjør. De fleste skolene har dermed hatt praksis i Norge, mens noen skoler har hatt praksis på Færøyene, som har vist seg å være mulig, sier han.

Fordi UIO har hatt praksisturer i Norge, har man også fått markedsført DTS i Norge mer enn før.

– Det gjør at antall nordmenn kanskje stiger litt, sammenlignet med vanlig, tror Nordli.

– Mer «isolerte»

Håpet er at man skal kunne gå tilbake til å hente noen forelesere fra andre land til høsten, men foreløpig er ikke dette avklart. Noen har undervist via skjerm.

– Skolene opererer som egne kohorter. Dette gjør at de i større grad enn tidligere er «isolerte» fra annen stab på sentrene der skolene holdes. Dette gjør at de i mindre grad får en smakebit av hvordan det er å leve på et UIO-senter med de sedvanlige rytmene vi har. Fra høsten håper vi at dette opphører, sier Nordli.