DIREKTØR: Mari Trommald er direktør i Bufdir. Foto: Vidar Ruud / NTB

Flere er positive til å bli fosterhjem

17 prosent sier de er positive til å ta imot et fosterbarn i hjemmet sitt. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

Tallene kommer fra en befolkningsundersøkelse gjort av Sentio på oppdrag fra Bufdir.

Over halvparten (57 prosent) sier at de sannsynligvis ville meldt seg som fosterhjem om et barn i familien hadde behov for det. Og nesten 4 av 10 (36 prosent) ville antakelig stilt opp om et barn i nærmiljøet trengte fosterhjem.

– Det å bli fosterhjem er en prosess som gjerne tar litt tid. Å snakke om det i familien er et av de første og viktigste skrittene for å starte denne prosessen. Vi tror mange flere kunne blitt et fosterhjem, om de hadde diskutert det med sine nærmeste, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.