Flere enn før mener innvandring gjør Norge bedre

Samtidig mener mange at innvandrere fører med seg økt kriminalitet, viser en ny undersøkelse.

50 prosent av de spurte er «enig» eller «sterkt enig» i påstanden om at «innvandrere forbedrer samfunnet ved å ta med seg ideer og kulturer», viser undersøkelsen utført av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

22 prosent svarer at de er «uenig» eller «sterkt uenig» i påstanden.

I en lignende undersøkelse fra 2003 svarte 42 prosent at innvandrere forbedrer Norge.

I den nye undersøkelsen svarer 72 prosent at de er enige i at innvandring fører med seg økt kriminalitet, mens 11 prosent er uenige i påstanden.

Les også
Innvandring har hjulpet norske bedrifter
Les også
Jemal lever i skjul hos kristne vennerKonvertitter
Les også
Biskop advarer mot å skjule asylsøkere
Les også
Innvandrerkvinner gjør det best på norskprøver
Les også
Danmarks regjering vil gi asyl for ett år av gangen