IKKE TILLATT: – Sorg etter en abort er hverken forventet eller tillatt i samfunnet vi lever i, sier Theresa Burke, grunnleggeren av Rachel’s Vineyard.

Flere bryter stillheten

Stadig flere bryter stillheten og snakker om ettervirkningene av abort. De personlige historiene får begge sider av den polariserte debatten i USA til å lytte.

– Da jeg startet med støttegrupper for kvinner som hadde tatt abort for over 30 år siden, var det ingen, så vidt jeg vet, som anerkjente at dette var et problem, sier Theresa Burke, grunnleggeren av Rachel’s Vineyard. Men mye har endret seg de siste årene.

LES OGSÅ: De fleste sliter psykisk etter abort

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hjelpe andres døtre

Hovedsakelig er det kvinner som selv har tatt abort, eller familier som lider av ettervirkningene av abort som tar bladet fra munnen. To av dem er foreldrene til Stacy Zallie som startet The Stacy Zallie Foundation etter at deres datter tok selvmord ett år etter hun hadde tatt abort, 21 år gammel. Foreldrene ser det som sin misjon, ifølge deres nettsider, å hindre at det samme skjer med andres døtre. De har støttespillere på tvers av politiske skillelinjer og moralske overbevisninger, og tilbyr hjelp og informasjon til alle som har det vanskelig etter en abort. De er overbevist om at deres datter hadde vært i live i dag hvis hun hadde blitt informert om hva som kan følge etter en abort, og hvis hun kunne delt sin sorg i et trygt og støttende miljø.

LES OGSÅ: En vei ut av den skjulte sorgen

Ikke tause

Alveda King, niesen til Martin Luther King Jr., er talsperson for Silent No More, en pro-life-organisasjon som oppfordrer kvinner som har vært gjennom en abort til å søke hjelp i ettertid, samtidig som de vil opplyse om hva en abort kan føre til emosjonelt, fysisk og åndelig. King forteller, i likhet med en rekke andre kvinner, om sine erfaringer med egne aborter for å kunne hjelpe noen å unngå den samme smerten. Hun ser, ifølge sine nettsider, pro-life-bevegelsen som en fortsettelse på borgerrettighetsbevegelsen.

Les også
En vei ut av den skjulte sorgen
Les også
Liv og død og sånn
Les også
Bilder av lille Ole gav dem håp
Les også
«Ingen unnskyldning»
Les også
Jeg, en feminist