Asylsøkere som kom seg til Norge i 2015 demonstrerte mot forholdene i asylmottaket i Sarpsborg. Illustrasjonsfoto: Tobias Nordli / Sarpsborg Arbeiderblad / NTB scanpix

EU-jurist: – Ungarn, Polen og Tsjekkias asylmottaksnekt var ulovlig

Ungarn, Polen og Tsjekkia brøt EUs lover da de nektet å ta imot asylsøkere som del av en fordelingsordning i unionen, mener EU-domstolens juridiske rådgiver

– Å la være å oppfylle forpliktelsen til å ta imot asylsøkere fordi det upopulært eller ikke ønskelig er et farlig første skritt mot et sammenbrudd i et ordnet og strukturert samfunn tuftet på rettsstatens prinsipper, sier Eleanor Sharpston.

Hun har tittelen generaladvokat og er en av de øverste rådgiverne ved EU-domstolen i Strasbourg.

EU-domstolen bør konkludere med at de tre landene ikke oppfylte sine forpliktelser i henhold til EUs lover, skriver Sharpston videre i en juridisk betraktning som ble offentliggjort torsdag.

Den er ikke juridisk bindende, men slike uttalelser veier som regel tungt når domstolen skal komme med sin kjennelse.

Ungarn, Polen og Tsjekkia nektet å oppfylle kvoten de var pålagt i en ordning som ble innført i 2015. Sharpston avviser argumentet om at det å ta imot et stort antall asylsøkere ville hindre de tre landene i å ivareta innbyggernes sikkerhet og velferd.