Ekskluderte MIFF-medlemmer starter ny organisasjon

Flere personer fra det ekskluderte styret i MIFF i Trondheim stiller seg i spissen for en ny pro-israelsk organisasjon. Men de oppfordrer samtidig sine støttespillere til å bli værende i MIFF.

Konflikten mellom hovedstyret iMed Israel for fred og det lokale styret i Trondheim tok onsdag en ny vending. En ny Israel-organisasjon ble opprettet.

Det har vakt sinne og frustrasjon etter at hovedstyret i MIFF i forrige uke ekskluderte lokallagsstyret i Trondheim. Årsaken skal ha vært at styret i Trondheim ikke ville følge hovedstyrets linje om hvilke foredragsholdere man kan bruke i organisasjonen.

Det ekskluderte styret mener på sin side at de har forholdt seg til MIFFs vedtatte lover, og opplyser at de 2. juni vedtok en erklæring om at «vi har forholdt oss til, og fortsatt vil forholde oss til MIFFs vedtatte lover og lover for lokalforeningene».

Positivt overrasket

Onsdag hadde det ekskluderte styret kalt inn til møte.Bjørn Sæther, som var nestleder i det forrige styret, og som er styreleder i «Israels venner i Norge», forteller at han var positivt overrasket over det gode oppmøtet og stemningen på møtet.

– Vi gikk hjem glade og fornøyde etterpå og følte at nå hadde Israel fått enda en organisasjon med positive støttespillere.

Rundt 25 deltok på møtet, og det ekskluderte styret oppfordret folk til å ikke melde seg ut av MIFF.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I likhet med MIFF ønsker vi å opplyse og drive informasjonsarbeid for å korrigere det negative bildet som skapes i mediene, sier han.

I et skriv fra Israels venner i Norge står det at de ønsker å være partipolitisk og religiøst nøytral, men at de lover takhøyde og mangfold. «Møteledere hos oss behøver ikke å påminne noen om hva det er lov å snakke om verken for foredragsholdere eller i spørsmålsrunder».

– Så det er «takhøyden» som skiller dere fra MIFF?

– Ja. Vi er enige med MIFF i det meste, og synes de gjør en kjempejobb. Men det kan noen ganger være vanskelig å være i en forening når du føler at «taket ramler ned i hodet på deg».

Sjokkert

– Hvordan reagerte du på at du ble ekskludert fra styret i MIFF Trondheim?

– Jeg ble sjokkert. Men jeg ble aller mest sjokkert over måten hovedstyret behandlet tidligere styrelederArne Bjarte Larsson. Han sto på for MIFF, selv om helsen ikke var god. MIFFs behandling av vår mangeårig lokallagsleder var uverdig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Larsson sier til Dagen at hovedstyret i MIFF må forstå at de ikke kan kreve at oppegående personer skal skrive under på at de vil respektere organisasjonens retningslinjer for foredragsholdere som har besøkt MIFF Trondheim tidligere, men som hovedstyret mener er uegnet i deres sammenheng.

– Det oppløste styret arrangerte et møte med en foredragsholder som MIFFs styreleder sa ikke kunne finne sted. Det var planer om nye foredrag som var uakseptable for hovedstyret. Aksepterer man ikke det, følger man ikke MIFFs lover, menerConrad Myrland, daglig leder i organisasjonen.

Ingen «konkurranse»

Blant de fire foredragsholderne som er uønsket i MIFF erRachel Suissa. Hun var medlem i MIFF for rundt 15 år siden men forlot organisasjonen og startet oppSenter mot antisemittisme som hun nå leder.

På SMAs nettside skriver Suissa at det aldri har vært noen «konkurranse» mellom de to organisasjonene, og at det heller aldri har vært noen konflikt. «Et sentralt medlem av MIFFs styre har flere ganger holdt foredrag for SMA i all vennskapelighet», skriver hun.

Overreaksjon

Conrad Myrland opplyser at MIFF har fått både positive og negative tilbakemeldinger etter at konflikten mellom hovedstyret og det tidligere lokalstyret i Trondheim ble kjent.

– Hva tenker du om at de har opprettet en ny Israel-organisasjon?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg tenker at man skal ha like stor respekt for den nystartede gruppen som for alle andre Israel-organisasjoner i Norge som gjør et bra arbeid.

– Var det en overreaksjon fra hovedstyret da dere ekskluderte styret?

– Vi skulle i det lengste ønsket at det ikke skulle være nødvendig. Men så lenge de ikke kunne gi oss signaler på at de ville respektere våre retningslinjer, så tvang det seg fram. Vi har ikke vurdert det annerledes i ettertid.

Myrland forteller at de har mottatt rundt ti utmeldinger de siste dagene, og at de stort sett hver dag får innmeldinger.

– Jeg vil ønske «Israels venner i Trondheim» lykke til. Flere blant dem har gjort en god innsats for MIFF, og det vil de sikkert fortsette med i den nye organisasjonen.

– Kan opprettelsen av enda en Israel-forening svekke MIFF, tror du?

– Nei. Vi tror heller at dette er med å klargjøre hva som er vår rolle.

Myrland legger til at MIFF ikke ønsker noen konflikt med Senter mot antisemittisme eller Suissa.

– Det er bare det at organisasjonene har ulike roller og bruker ulike verktøy, avslutter Myrland.