NYANSATTE: Disse skal jobbe på NLA Høgskolen i Bergen denne høsten. Øverste rekke, f.v.: Francis Borchardt, Kamilla Margit Furnes Hauge og Kjetil Hjørnevik. Nederste rekke, f.v.: Kari Kvandal, Anne-Lise Flaa, Adrian Kjenes og Malorzata Matysiak. Foto: NLA Høgskolen

Disse skal jobbe på kristen høgskole

En amerikansk bibelforsker fra Hongkong-skole er en av ansettelsene NLA Høgskolen har gjort denne høsten.

Den kristne høgskolen har gjort disse nyansettelsene i avdelingene i Bergen denne høsten.

Vil gjøre Det gamle testamente relevant

Francis Borchardt (39) er ansatt som førsteamanuensis i Det gamle testamente ved NLA Høgskolen i Bergen. Stillingen har en lang historie ved høgskolen gjennom et professorat som Kåre Berge har hatt gjennom mange år.

Borchardt kommer opprinnelig fra New York og har en doktorgrad i Det gamle testamente ved universitetet i Helsingfors. Han har siden arbeidet som førsteamanuensis i Det gamle testamente og jødiske studier ved Lutheran Theological Seminary i Hongkong.

– Jeg brenner for å gjøre Det gamle testamente og andre gamle jødiske tekster relevant. Jeg ønsker at de gamle tekstene skal være sentrale kilder for å svare på nåtidige spørsmål. Disse tekstene har mye å si om flere temaer, vi må bare lære oss hvordan vi skal lese dem, sier Borchardt til Dagen.

Avdelingsleder Gunnar Innerdal for teologi, religion og filosofi er glad for å få Borchardt med på laget.

– Han har vist seg som en produktiv forsker og har mye internasjonal erfaring som vil styrke fagmiljøet. Han har et ekte engasjement for bibeltekstene og studentenes læring og danning både når det gjelder teologiske fag og spørsmål knyttet til religion og samfunn, sier Innerdal til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Generasjonsskifte

Kamilla Margit Furnes Hauge (28) er ansatt som høgskolelærer i pedagogikk ved NLA Høgskolen i Sandviken i Bergen. Hun har de siste årene selv studert spesialpedagogikk og pedagogisk ledelse ved skolen. Hun har også erfaring både innenfor skole og barnehage.

Førsteamanuensis Marit Mjøs forteller at de ser et generasjonsskifte i avdelingen.

– Det er svært positivt for oss å få en medarbeider med motivasjon og en faglig bakgrunn som matcher våre behov veldig godt. På bakgrunn av det generasjonsskiftet som har vært i avdelingen er det ekstra verdifullt med en ung medarbeider som kan bidra til å videreføre arbeidet, sier førsteamanuensis Marit Mjøs.

Hauge både ha emneansvar og undervisning, i tillegg til veiledning og forskning.

Skriver doktorgrad om fengselsterapi

Kjetil Hjørnevik (44) er ansatt som høgskolelektor, og vil i hovedsak være knyttet til NLAs årsenhet i musikk på Breistein i Bergen. Hjørnevik er fra Førde i Sunnfjord og har en master i utøvende musikk fra England. Han er også utdannet musikkterapeut med femten års erfaring.

Denne høsten fullfører han en doktoravhandling om musikkterapi med innsatte i fengsel.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Musikk har essensielle roller i vårt samfunn og er sentral i vårt forhold til oss selv og til andre mennesker. Musikkfaget i skolen og dets plass i samfunnet generelt må styrkes, og den beste måten å gjøre det på er å utdanne dyktige musikkpedagoger som formidler verdien av faget gjennom sin egen faglige kompetanse, musikalitet og kreativitet, sier Hjørnevik til Dagen.

– Verdens viktigste ressurser

Kari Kvandal (51) er ansatt som høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen i Bergen. Hun vil jobbe i barnehagelærerutdanningen, i tillegg til veiledning av studenter.

Kvandal er utdannet barnehagelærer og har lang erfaring fra ulike barnehager. Hun fullførte master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk ved NLA i 2019, og har siden det jobbet som spesialpedagog i en stor barnehage i Bergen.

– Det å veilede framtidige barnehagelærere og gi de kunnskap om sin profesjon som barnehagelærer er en viktig oppgave. Det er en glede å få være en støtte for de på veien til å dannes til barnehagelærere, som er en viktig profesjon med verdens viktigste ressurser: barna, sier Kvandal til Dagen.

Økende krav i barnehagene

Anne-Lise Flaa (31) er ansatt som høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen i Sandviken i Bergen, og skal jobbe med pedagogisk ledelse på bachelor- og masternivå. Hun skal også delta på et videreutdanningstilbud for rektorer som avdelingen har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Flaa kommer fra barnehagefeltet hvor hun har jobbet ni år som pedagogisk leder i barnehage.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg er spesielt opptatt av spenningsfeltet mellom barnehagens verdigrunnlag og de økende krav og forventninger som pålegges barnehagen og hvordan dette påvirker og utfordrer dagens barnehagelærere, sier Flaa til Dagen.

Styrker HR-staben

Adrian Kjenes (28) og Malorzata Matysiak (37) er ansatt som HR-rådgivere i Bergen som et ledd i å styrke personalarbeidet ved skolen.

Kjenes er 28 år og kommer fra Knarvik i Alver kommune. Han har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og er også utdannet innenfor petroleum- og prosessteknologi og coaching. Han har tidligere jobbet som ledercoach og jobbveileder.

Matysiak har arbeidet flere år med HR-prosesser, og hun har både utdannelse og erfaring med anvendelse av lovverket.

– Det å kunne være en del av et ambisiøst arbeidsfellesskap og inkluderende arbeidsmiljø, ha utfordrende og meningsfulle oppgaver, samt utviklingsmuligheter er de viktigste motivasjonsfaktorene for meg.

----------

Arbeidsdagen er Dagens spalte om nyansatte i Kristen-Norge. Har du fått ny jobb? Tips oss gjerne.