De hyllet massemorderne

TV 2 dokumentaravdeling har på en forbilledlig måte satt søkelyset på tidligere kommunister som nå befinner på topplanet i norsk samfunnsliv, skriver redaktør Vebjørn K. Selbekk


Reporteren Gerhard Helskog, som ved siden av Per Ståle Lønning er den fremste motstrømsjournalisten i norsk presse stilte nylig sentrale Ap-politikere til ansvar i sitt program ?Rikets tilstand?.
Både nåværende sosialminister Guro Ingebrigtsen og tidligere justisminister og mulig påtroppende LO-leder Gerd Liv Valla har en fortid i det kommunistpartiet AKP (ml). Begge har vært med på å hylle massemordere som Stalin, Mao og Kambodsjas slakter Pol Pot. Ingebrigtsen og Valla kjempet begge for en væpnet og blodig revolusjon i Norge. Nå sitter de som aktede samfunnstopper med betydelig innflytelse i norsk politikk.

Det er ingen skam og snu, selv for en kommunist. Men det mest rystende ved Helskogs program er den alvorlige mangelen på erkjennelse av fortidens grove feilgrep.
For åpen mikrofon nekter sosialministeren for at hun angrer på støtten til kommunisttrekløveret Stalin, Mao og Pol Pot, som til sammen har myrdet over 70 millioner mennesker. Når man ser slikt, er det ikke vanskelig å være enig med den svenske forfatteren Per Ahlmark i at slike folk kanskje bør ha andre jobber enn den nåværende posisjonen rundt Kongens bord.

Samme Ahlmark har et viktig poeng når han trekker sammenligningen til rettsoppgjøret etter krigen. Etter okkupasjonen måtte norske nazister stå til ansvar for sin støtte til det totalitære regimet i Tyskland. Hadde Norge blitt invadert av en kommunistisk okkupant, ville de norske AKPerne blitt landsforrædere, mener Ahlmark.

Hvorfor har ikke norsk presse satt søkelyset på disse og andre samfunnstoppers kommunistengasjemet tidligere? Gerhard Helskog gir selv svaret ved å peke på den lange listen over ledende norske journalister med en fortid i samme bevegelse som Valla og Ingebrigtsen. Det mest fremtredende medlemmet i den gruppen er nok den kjente NRK-reporteren Knut Olsen som i Redaksjon 21 nylig slynget ut beskyldningen om at ?jødene har skylden? i Midtøstenkonflikten.
En del av den gamle ml-retorikken henger tydeligvis igjen, selv om Olsen nå er ute av AKP.