Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen og Anne Gustavsen, nåværende redaktør i KS. Gustavsen overlater redaktøransvaret til Selbekk. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Dagen kjøper Korsets Seier

Pinsevennenes ukeavis blir en del av Mediehuset Dagen, men fortsetter som egen publikasjon.

Mediehuset Dagen kjøper Korsets Seier fra Filadelfiaforlaget, som igjen er eid av menighetene i Pinsebevegelsen.

– Det innebærer at vi får et sterkere grunnlag for videre vekst i begge publikasjonene, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen.

Korsets Seier har i dag en stab på 7,5 årsverk og et opplag på 4.500.

Fra januar 2020 vil abonnenter på Korsets Seier (KS) i tillegg få Dagen fredag og lørdag, samt digital tilgang til avisen hele uken. Dagen-abonnenter vil få Korsets Seier som innstikk hver fredag og tilgang til ukeavisens saker på nett.

Utfordrende økonomi

Vebjørn Selbekk blir formelt sjefredaktør for begge avisene, men nåværende KS-redaktør Anne Gustavsen skal fortsette som utgavesjef.

– Vi ser bare muligheter i dette. Vi forstår at det kan være krevende for noen, men vi er kommet til at dette er den beste løsningen for å sikre framtiden for KS. Det er ikke slik at vi var i knestående, for redaksjonelt har vi mer vind i seilene enn noen gang. Men økonomisk har det vært mer utfordrende, sier Gustavsen.

Hun påpeker at det er pinsemenighetene som er eiere av Filadelfiaforlaget og dermed eier KS.

– Vi har forsøkt å appellere til at de tar et større eierskap til KS, men det har ikke ført fram. Jeg tror en løsning med Dagen kan gi mange synergier. De har respekt for vår egenart, og samtidig kan de tilføre oss ressurser på områder der vi trenger det, for eksempel digital utvikling.

Viderefører profil

Styreleder i Mediehuset Dagen, Samuel Skrunes, påpeker at Dagen allerede samarbeider med det lutherske kvartalsmagasinet Fast Grunn og det israelske magasinet Israel Today.

– Det er mange som ønsker samarbeid med Dagen, og vi jobber med ulike former for samarbeid. Målet er å styrke det totale tilbudet av publikasjoner på bibelsk grunn, sier Skrunes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Styreleder Frode Ljones i Korsets Seier trekker også fram behovet for å drive mer kostnadseffektivt.

– I dialogen med Dagen opplever jeg at vi har møtt noen som både ønsker å ivareta produktet Korsets Seier og utvikle det videre.

Ljones poengterer at den redaksjonelle linjen til KS skal stå fast.

– Vi skal formidle pinsekarismatikk.

– Men formelt blir Selbekk sjefredaktør?

– Ja, men vi forplikter oss enda sterkere til den redaksjonelle linjen som er og vil fortsatt ha vår egen utgavesjef.

– Kan du si noe om betingelsene for avtalen?

– Nei, det kan jeg dessverre ikke.

– Hvorfor det?

– Det viktige er at vi har funnet en god felles forståelse og plattform for videre utvikling.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

SIGNERING: Geir Morten Nilsen, konsernsjef i Mediehuset Dagen og Frode Ljones, styreleder i Filadelfiaforlaget AS signerer avtale om oppkjøp.

Eldre enn Dagen

I 2007 innledet Dagen samarbeid om lørdagsutgaven med Magazinet. Selbekk var sjefredaktør i denne tredagersavisen som hadde utspring i Livets Ord i Uppsala. Avisene fusjonerte 1. januar 2008.

– Skjer det en forskyvning av Dagen i karismatisk retning, Skrunes?

– Nei. Nå er det viktig å påpeke at statuttene våre ikke sier at avisen skal være på luthersk grunn, men det er ikke tvil om at vi har et klart utgangspunkt og tyngdepunkt i lutherske miljøer. Verken fusjonen med Magazinet eller oppkjøpet av KS endrer på dette, sier styrelederen.

– Dagen kommer fra den bibeltro, lavkirkelige tradisjonen på Vestlandet, og det kommer fortsatt til å være vårt ankerpunkt. Samtidig hadde Dagen fra starten et ønske om samarbeid mellom bibeltro kristne. Det er ikke mindre viktig i dag, sier han.

Korsets Seier ble grunnlagt i 1904 av pinsepioneren Thomas Ball Barratt. Dermed er den 15 år eldre enn Dagen, som feirer 100-årsjubileum i år.

– Det er to tradisjonsrike publikasjoner som går sammen. Det er viktig å påpeke at kjøpet ikke innebærer noen dramatisk forskjell for noen av dem, men at det er et samarbeid for at begge kan få gode rammevilkår, sier Skrunes.

– Hvorfor går dere ikke ut med salgssummen?

– Det er avtalt konfidensialitet rundt avtalen.

Ønsker kristen samling

Dagen-ledelsen har lenge tatt til orde for mer samarbeid og arbeidet for å finne partnere.

– Vi er kommet i en ressurssituasjon både økonomisk og med journalistisk kompetanse som gir oss et ansvar for å bidra i andre kristne medieforetak som sliter mer. Vi ønsker samling blant konservative kristne, slik at vi kan stå sammen. Det er ikke nødvendigvis Vårt Land som skal være den ledende kristne avisen, sier Vebjørn Selbekk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Blir det endringer i prisen på produktene?

– I utgangspunktet ikke. Dette er en god avtale for KS-abonnentene. Men prispolitikken er en sak som den merkantile delen av Dagen-ledelsen har ansvar for, sier Selbekk.

Han understreker at avtalen slår fast at egenarten til KS skal bli bevart.

Avviser forskyvning

– Skjer det en forskyvning i karismatisk retning i Dagen?

– Vi ser at det kan stilles slike spørsmål, men det vil vi avvise. For oss handler det om å samle den konservative delen av norsk kristenhet på medieområdet. Sammen står vi mye sterkere enn hver for oss. Samlingstanken er levende i Dagen-ledelsen. Vi er også interessert i mer samarbeid med andre på luthersk side. Vi ønsker at Mediehuset Dagen skal være et kraftsentrum på den konservative og bibeltro siden, sier Selbekk.

– Er det tenkelig at det kan gå i retning av en fusjon på sikt?

– Det er det ikke. Det er viktig å understreke at vi har veldig stor respekt for produktet KS. På en del områder formidler det stoff som vi vet at våre abonnenter etterspør mer av, som gode historier om menneskers møter med Gud og kristen tro.