Borgerlig giftermål i Israel?

JERUSALEM (INN) Israel nye regjering lover store forandringer idet det sterkt sekulære Shinui-partiets nye innenriksminister ved sin innsettelse i dag blant annet lovet å innføre borgerlig giftermål i landet, for første gang.

Avraham Poraz kom med uttalelsen ved sin innsettelse i stillingen som innenriksminister ved departementets hovedkvarter i Jerusalem i dag. Utgående innenriksminister Elli Yishai, fra det ultraortodokse Shas-partiet, sa at han håpet den nye ministeren vil være med til å bevare staten Israels jødiske karakter.

Det har inntil nå ikke vært mulig å inngå sivilt ekteskap i Israel for noen av befolkningsgruppene, og blant den jødiske delen av befolkningen har det ortodokse rabbinatet vært eneste mulighet for giftermål. Hvis en av partene ikke kan registerers som jøde, ifølge de religiøse forskriftene Halaha, gjenstår ingen muligheter for ekteskap i Israel. Et eventuelt ektepar har dermed vært tvunget til å utføre vielsen i utlandet, og den utenlandske sivile vielsen vil deretter kunne registreres som giftermål i Israel og vil være fullt juridisk gyldig på lik linje med jødisk vidde par.

Et stadig voksende antall jødiske par, som har mulighet for å gifte seg hos rabbinatet, velger å gifte seg i utlandet i protest mot det eksisterende systemet.

De religiøse partiene ser det nåværende religiøse monopolet på giftermål som meget viktig for statens Israels fremtidige jødiske karakter, og er langt på vei en prinsippsak. Den nåværende situasjonen leder også ofte til at ikke-jøder, og barn av en jødisk far, formaliserer sin jødiske tilhørighet ved å konvertere til jødedommen for å kunne gifte seg.

Konverteringsprosessen og registrering av konvertitter er også en høyst følsom sak med politiske implikasjoner i Israel. De mindre retningene i jødedommen, Reformbevegelsen og den Konservative bevegelsen forsøker begge å bryte den ortodokse dominansen i saker som konvertering og registrering av befolkningen, og vil representeres i statlige religiøse institusjoner.

Shas har i all sin tid i israelsk politisk liv forsøkt å bevare sin dominans av innenriksdepartementet, som sitter med det avgjørende ordet i andre politiske følsomme saker som registrering av nye immigranter og deres familier, folkeregisteret og kategoriseringen av befolkningen, utsedelse av pass og ID og registrering av NGO'er (foreninger).

Innføringen av borgerlige giftermål var en av det anti-religiøse Shinui-partiets hovedsaker under forrige valgkampanje.

Inger Neuman Egholm - Israelnetz