Sandnes kirke.

Biskop krever nytt homovedtak

Biskop Erling J. Pettersen presser på for at Sandnes kirkelige fellesråd skal endre sitt homosyn. De vedtok nylig at homofilt samlevende ikke kan ansettes i vigslede stillinger eller lignende i menighetene i Sandnes.

Fellesrådet er arbeidsgiver for de fleste ansatte i menighetene, bortsett fra prester og kateketer.

Men det er ikke sikkert at biskopen i Stavanger får det som han vil.

– Det er ikke gitt at det blir et nytt vedtak i denne saken. Bispekontoret kan ikke legge føringer på dette, for fellesrådet er suveren i sin avgjørelse, sier kirkeverge Andreas E. Eidsaa jr, i Sandnes til Dagen.

Overrasket over motstand

Han viser til at fellesrådet ville fortsette med tidligere praksis. Men de er overrasket over styrken i motstanden som kom mot vedtaket.

– Det vil foreløpig ikke skje noe nytt i saken. Neste møte i fellesrådet blir i desember, og da kan de velge å ta saken opp på ny. Vi må følge de demokratiske retningslinjene som gjelder. Derfor er det bare opp til fellesrådet om det skal gjøres nytt vedtak, fordi dette er det valgte organ som bestemmer dette. Det er en mulighet for at vi kan legge oss på den samme praksis som andre fellesråd i bispedømmet, sier Eidsaa jr.

Vil ha ny behandling

Biskop Pettersen mener at Sandnes kirkelige fellesråd strammer til på en måte som resten av landet ikke kjenner seg igjen i, selv om de har vedtatt status quo.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette kan ikke bli stående som et politisk vedtak. De nyvalgte menighetsrådene og et nytt fellesråd vil måtte ta en ny behandling av dette.

Det er beklagelig at fellesrådet strammer til på en måte som resten av landet ikke kjenner seg igjen i, sier Pettersen til Aftenbladet. Han er forundret over vedtaket i Sandnes.

Samtidig innrømmer han at fellesrådet har rett til å gjøre det de har gjort, men han mener at de bryter med en utvikling i hele kirken.

– Fellesrådet tyr til et politisk pressmiddel for å sementere ett syn. Det forundrer meg, for nå er det ikke lenger Stavanger-biskopen som ønsker en ny retning, det er et samlet Bispemøte som ønsker å vinne nye veier i dette landskapet, sier Erling J. Pettersen.

Følge opp

Biskopen har tatt opp saken med Sandnes kirkelige fellesråd. Han vil også følge opp med informasjon til de nye menighetsrådene om Kirkerådet og Bispemøtets syn på saken.

– Kirkevergen er vel informert om mitt syn, sier Pettersen til Aftenbladet. Han kjenner ikke til andre fellesråd med en slik streng praksis som i Sandnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det gjør heller ikke administrerende direktør Frank Grimstad i den kirkelige arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen KA.

– Dette er første gang jeg ser en slik formulering i et personalreglement, sier Grimstad til Vårt Land.

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Kirkelig fellesråd

Organet er sammensatt av representanter fra de valgte menighetsrådene, og ivaretar kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte

Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen

Fellesrådet er arbeidsgiver for flere av de kirkelige ansatte, med unntak av prester og kateketer som er ansatt av staten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Nekter homofile jobb i kirker i Sandnes
Les også
Spør aldri etter samlivsformDette er saken
Les også
Kirkens budskap til de homofile - og til alle andre
Les også
Kirken i ferd med å fornekte seg selv
Les også
Kan vi akseptere to syn i kirken?