VILJE: Conrad Myrland etterlyser vilje til å akseptere ­hovedstyrets råd.

Beklager intern konflikt i MIFF

Det suspenderte styret i MIFF Trondheim mener at ledelsen i organisasjonen har vist manglende vilje til dialog og mangelfull vilje til informasjon.

Konsekvenser: Hovedstyret i MIFF vedtok før helgen å oppløse lokallagsstyret i Trondheim etter at de skal ha opptrådt illojalt mot ledelsen.

Noe av kjernen i konflikten er at styret i Trøndelag inviterte en foredragsholder som er i konflikt med organisasjonens religionsnøytrale og partipolitisk nøytrale profil.

– Vi har presisert overfor hovedstyret at vi følger MIFFs lover til punkt og prikke. MIFFs retningslinjer for foredragsholdere ble vedtatt av hovedstyret for et par dager siden og oversendt oss i går. Vi oppfatter det slik at de har tilbakevirkende kraft, skriver det suspenderte styret, som består av leder Arne Bjarte Larsson, nestleder Bjørn Sæther, sekretær Gølin Kringen og styremedlem Lars Andresen.

Klare retningslinjer

Daglig leder i organisasjonen, Conrad Myrland, bekrefter at hovedstyret vedtok en veiledning for foredragsholdere 12. juni, men sier at MIFF Trondheim har fått klare retningslinjer angående konkrete foredragsholdere tidligere som de ikke har fulgt. Han sier at lokallagsstyret hadde tre andre uegnede foredragsholdere på sin ønskeliste for nye møter, og at de viste ingen vilje til å akseptere hovedstyrets råd.

– Ifølge Myrland ville ikke MIFF Trondheim bekrefte at dere ville følge organisasjonens retningslinjer videre. Hva er deres kommentar til det?

– Dette er ikke riktig. Et enstemmig styre vedtok 2. juni en erklæring om at: «vi har forholdt oss til, og fortsatt vil forholde oss til MIFFs vedtatte lover og lover for lokallagsforeningene». Denne erklæringen ble underskrevet av hvert enkelt styremedlem - slik hovedstyret hadde bedt om – og sendt hovedstyret samme kveld.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Har reagert

To av styremedlemmene orienterte mandag om at de ikke lenger ønsker å være medlemmer i MIFF. Dette begrunnes blant annet med slett behandling av enkeltmennesker, ifølge det suspenderte styret. Deres mangeårige leder på 72 år er ekskludert fra organisasjonen.

– Hva tror dere i Trondheim blir konsekvensene av konflikten?

– Vi tror ikke at denne lille konflikten vil få noen konsekvenser. Se på verden rundt oss. Se på verden rundt Israel. Er ikke hele saken storm i et vannglass?

Myrland sier han er enig med ledelsen i det oppløste styret at der er større og viktigere konflikter og at de ikke vil la dette forstyrre deres videre arbeid for Israels sak i Norge.

– Vi beklager sterkt det som har skjedd. Flere i det oppløste styret har lagt ned en stor innsats for MIFF, og det har vi takket dem for. Vi stoler på at MIFF-møter gjenopptas i Trondheim etter sommerferien. Israel-arbeidet i Norge er best tjent med at de ulike organisasjonene ivaretar sin egenart, og at man viser respekt for ulikhetene.

Les også
Midtøsten-konflikt i Trondheim
Les også
En handleliste for israelvenner
Les også
MIFF passerer snart 10.000 medlemmer
Les også
MIFF ber om offentlig oppgjør med palestinerne
Les også
MIFF vil ta med ungdom til Israel