– Vi er sterkt urolige over at konvertitter sendes ut, sier Terje Høyland. Her er han i samtale med en iraner som er blitt kristen i Norge. Foto: Ove Eikje

Advokater vil hjelpe konvertitter

Flere advokater vil nå hjelpe konvertitter som ikke blir trodd, til å få prøvd sin sak i rettsapparatet til en tredjedel av prisen.

– Vi har sett at konvertitter får samme begrunnelse for sine avslag, og vi føler oss sterkt urolig over dette. Det stilles spørsmål om konvertittene virkelig er kristne, sier Terje Høyland til Dagen.

Han er styreleder i Rettferdighet i asylpolitikken (RIA).

Avtale med advokater

Høyland har sammen med flere advokater jobbet fram en avtale som innebærer at konvertitter kan få prøvd sin sak i rettsapparatet til sterkt redusert pris.

Å få en konverittsak for retten koster i dag minst 120.000 kroner, mens fire-fem advokater har meldt sin interesse og tilbyr å føre saken for 40.000 kroner, melder Aftenbladet.

Dette betyr at advokatene vil ofre det de vanligvis hadde tjent på å føre saken.

Egen instans

– Vi har et system her i landet der domstolene er en egen instans som kan sjekke om det er foretatt en riktig avgjørelse. Selv om de aktuelle advokatene holder til i Stavanger-området, vil denne ordningen gjelde for konvertitter over hele landet, sier Høyland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han viser til at det er spesielt sakene der det er gode attester fra lokale kirkesamfunn, at det er viktig at noen tar støyten mot UNE (Utlendingsnemnda) og UDI (Utlendingsdirektoratet).

Konvertitter til Iran

– Hvor mange konvertitter er sendt ut av Norge i løpet av 2014?

– Dette blir ikke registrert, så vi vet ikke hvor mange det gjelder. Vi vet at det er sendt ut 65 personer til Iran. Men vi har ikke fått noe svar fra myndighetene på hvor mange konvertitter det var blant disse. Det er grunn til å tro at halvparten har konvertert fra islam til kristendom, svarer Terje Høyland.

Han legger til at Iran er ett av de vanskeligste landene når det gjelder konvertitter.

– Det ser ut til at UDI har begynt å forstå at dette er et røft område. De kaller nå inn iranere til et personlig intervju før avgjørelsen om utsending blir tatt. Likevel utviser de flere kristne iranere, sier Høyland.

Tre saker

Han opplyser at tilbudet til konvertitter om billigere rettssaker er så nytt at de har ikke kommet skikkelig i gang. Men for tiden ser RIA på tre saker, som alle gjelder iranere som har konvertert til kristen tro.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi går gjennom disse sakene, for det er ikke slik at alle er aktuelle å ta til rettsapparatet. Men der vi ser at det er grunnlag for det, vil vi bruke dugnadsånden blant advokater. Denne ordningen vil gjelde konvertitter som kommer fra ulike land, sier han.

Regjeringens utredning

Styrelederen i RIA viser til at de venter på den kommende utredningen om konvertitter fra regjeringen. De lovet at den skulle være på plass innen 2014. Nå er året over, og utvalget har ikke lagt fram nye regler.

– Vi er spent på hva som kommer fram i utredningen. Det hadde vært gledelig om vårt tilbud om advokater til redusert pris for konvertitter blir overflødig, sier Terje Høyland.

Les også
Ventar og håper på «ja»
Les også
Skaffer trygge hus for muslimer som blir kristne
Les også
Voldsalarm til forfulgte konvertitter
Les også
Skuffende svar fra UNE om konvertitter