VELKOMMEN: – Du er velkommen til Fjelltun bibelskole, sier rektor Johnny Vågen (til venstre) til Knut Erik Haaland, som er ny elev i høst.

900 unge satser på bibelskole

Det er i høst over 900 elever som begynner på bibelskole. Filadelfia bibelskole i Oslo er fortsatt størst med 150 elever. Bibelskolen i Grimstad øker mest, og har 107 elever.

En rundspørring som Dagen har gjort blant de 19 bibelskolene som er medlemmer iKristne Friskolers Forbund (KFF) viser at det totalt er 915 elever, som er nesten identisk med året før.

Lære om kristendom

– Jeg ønsker å lære mer om kristendommen, og å ha et halvt år sammen med Gud, forteller Knut Erik Haaland til Dagen.

Han er en av elevene som begynner på bibelskole denne høsten. Haaland har valgt Fjelltun, som ligger i hans hjemby, Stavanger.

– Jeg kjente til denne bibelskolen, og foreldrene mine anbefalte meg å gå her, sier han.

Knut Erik Haaland bor hjemme, og han ønsket ikke å reise bort til en annen bibelskole.

– Her vil jeg lære kristendommen bedre å kjenne, forteller han.

Internasjonalt miljø

Rektor Johnny Vågen forteller at mesteparten av elevene på Fjelltun kommer i år fra utlandet – og land som Filippinene, Indonesia, Peru, Serbia og Somalia er representert i elevflokken.

– De fleste har vært i Norge et par år, så det går stort sett greit å undervise på norsk. Men vi forklarer enkelte ord og utrykk på engelsk, sier Vågen.

– Hvorfor har det stor betydning å gå på bibelskole?

– Bibelen er verdens viktigste bok, og det er bare gjennom Guds ord at vi kan bli veiledet om veien til frelse og evig liv. Bibelen hjelper oss også til å leve etter Guds vilje, svarer Johnny Vågen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mindre bibelkunnskap

Han har vært ansatt påFjelltun bibelskole i 33 år, og ser at den gjennomsnittlige bibelkunnskapen har gått nedover gjennom årene.

– Samtidig har jeg blitt gledelig overrasket også de siste årene over at noen elever som kommer hit har en ganske god bibelkunnskap. Men det er utfordrende i undervisningen å nå alle elevene på sitt stadium med et budskap som gjør at de vokser videre i troen, sier Johnny Vågen.

Han synes det er bra at det er over 900 unge som velger bibelskole, men samtidig har flere av skolene ledig kapasitet.

– Vi skulle gjerne sett at det var sprengfullt av elever, som ønsket å lære mer om Bibelen, Jesus og Guds rike, samtidig som de ble utrustet til tjeneste, sier han.

Landets største bibelskole

Filadelfia i Oslo driver landets største bibelskole, selv om elevantallet gikk ned fra 170 i fjor og til 150 i år.

– Det er veldig gledelig at vi har så mange elever, og ikke minst at det er flere norske elever i år, forteller rektor Arne Gjervoldstad iFiladelfia bibelskole til Dagen.

– Mange har valgt vårt nye tilbud om fordypning i lovsang, og det ser ut til å ha en god effekt. Men den beste reklamen for skolen er tidligere elever som er fornøyd og anbefaler skolen videre, sier Gjervoldstad.

Han tror også at det er positivt for mange at skolen ligger midt i Oslo, og er en del av Filadelfia menighet.

– Vi hadde oppstart for bibelskolen på søndag, og det var nok omkring 2.500 mennesker på de ulike arrangementene I Filadelfia denne dagen, forteller Arne Gjervoldstad.

Øker mest

Bibelskolen i Grimstad er den som øker mest i elevtall i forhold til året før – fra 80 til 107 elever. Rektor Kjetil Vestel Haga håper det er fordi de driver en god skole.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har jobbet mye med fornyelse av undervisning og linjetilbud, for det trengs større innsats enn tidligere for å få tak i studenter, forteller Haga.

Han legger til at en av lærerne har en del av sitt arbeid å drive med PR og markedsføring av bibelskolen.

– Hvilken linje hos dere er mest populær?

– Det er uten tvil reiselinjen World Wide Work. Studentene har først to måneder med undervisning på skolen, og så drar de til ulike misjonsfelt i fem måneder. Deretter kommer de tilbake til bibelskolen, svarer Kjetil Vestel Haga.

– Vi jobber sammen med gode partnere rundt i verden, og det er ikke minst ulike misjonsorganisasjoner, som vi jobber tett med, forteller rektor.