KONSPIRASJON: Etter valget agiterte Lou Engle for konspirasjonsteorien om at valget var stjålet. Sammen med blant andre Paula White, Trumps personlige pastor, aksjonerte han for å reversere valget, skriver Arne Helge Teigen. På bildet ser vi Paula White og Donald Trump.

Lou Engle og The Send-profetiene

Ingen av disse profetiene er oppfylt. Derimot har de bidratt il å stille flere engasjerte kristne i spagat mellom de realiteter de opplevde i livet, og urealistiske virkelighetskonstruksjoner.

30. juli publiserte Dagen en oversatt artikkel fra Christianity Today. Den gir innblikk i troverdighetskrisen som profetiene om Donald Trump har påført evangeliske kristne i USA.

Ifølge forfatteren har flere som profeterte at Trump ville vinne valget, beklaget. Dette er skritt i riktig retning. Samtidig kan man spørre om det er nok bare å ta oppgjør med Trump-profetiene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

FJELLHAUG: Førsteamanuensis Arne Helge Teigen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

I løpet av en 30-års periode har det kommet en rekke profetier som ikke er oppfylt i bevegelser som Bethel Church, IHOP (International House of Prayer) og YWAM (Youth With a Mission).

Representativ for denne profetismen er amerikaneren Lou Engle. Han besøkte Norge flere ganger i perioden 2002-2004, i regi av Jan-Aage Torps virksomhet, og er kjent som mannen bak de globale stadion arrangementene The Call og The Send.

Tre bøker

The Call startet i 2001, og ble erstattet med The Send i 2019. Engle har skrevet tre bøker der han gjør rede for sine åpenbaringer om at endetidens siste store vekkelser skal realiseres gjennom disse arrangementene. En milliard skal omvendes, leser vi i «The Jesus Fast» (2016).

Ifølge Engle, skal tiden før Jesu gjenkomst utvikles som en gjentagelse av det som skjedde da Jesus kom første gang. Jesu virksomhet ble forberedt av døperen Johannes, datidens «Elias».

Etter å ha blitt døpt av ham, fastet Jesus i 40 dager og seiret over djevelen. Ifølge Engle, utløste dette den første store innhøstning i Israel. Når dette forløpet gjentas i endetiden, skal det først reises opp en global «Elias-generasjon» av unge mennesker.

Disse skal gjøre store under og tegn, gjennomføre en global «Elijah Revolution», og endre historien og nasjoner over hele verden, hevdet Engle i 2001. Slik som Johannes åpnet vei for Jesus, skal de åpne for historiens største og avsluttende vekkelse.

Engle anser Elias generasjonens oppgave som fullført gjennom The Call-arrangementer fra 2001 til 2018. Den påfølgende globale endetidsvekkelsen mener han skal virkeliggjøres gjennom The Send, fra og med 2019.

Faste-teologi

For at endetidscenarioet skal bli komplett, har Engle også utviklet en spesiell faste-teologi. Jesus fastet i 40 dager.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Endetidens kristne må derfor gjennomføre en tilsvarende faste, for å utløse den enorme globale vekkelsen som skal komme. Engle har tatt initiativ til slike faster en rekke ganger. Siste gang i april i år.

På nettsiden «thejesusfast.global», omtaler han denne fasteaksjonen som «the tipping point» for den store endetids-vekkelsen

Dette suppleres for tiden med nye profetier. Ifølge CharismaNews (2.8.2021), har Gud nå åpenbart at 80 millioner amerikanere skal omvende seg etter koronakrisen er over, og nevnte faste gjennomført.

Engle, The Send og YWAM, omtales som sentrale aktører i det som da angivelig skal komme.

Benny Hinn

Det første The Send ble arrangert i Orlando 2019. En av talerne var Benny Hinn, en av verdens mest kontroversielle og styrtrike helbredelsespredikanter.

Opptak som ligger på Youtube, viser hvordan han fra scenen suggerer tusenvis av unge mennesker på fullsatt stadion. Det utøves massehelbredelse fra scenen.

Tilhørerne faller i store flokker, skriker og hopper, mens det hele proklameres som en avgjørende Åndens manifestasjon for vår tid. Daniel Kolenda åpner under samme arrangement sin tale med følgende påstander: Dette er begynnelsen til en revolusjon, den skal sveipe over hele USA, over hele Sør-Amerika og over hele verden.

Det er ikke vanskelig å påvise at historien deretter gikk i en helt annen retning. Kolenda anses ellers som avdøde Reinhard Bonnkes etterfølger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han skal, ifølge egen hjemmeside, til nå ha frelst 22 millioner mennesker gjennom sine arrangementer. Bonnke selv krediteres 80 millioner.

Trump-talsmann

Av flere grunner har Lou Engle blitt svært kontroversiell. Her nevnes at han før og etter det amerikanske presidentvalget, var ivrig talsmann for Trump-profetismen.

Etter valget agiterte han for konspirasjonsteorien om at valget var stjålet. Sammen med blant andre Paula White, Trumps personlige pastor, aksjonerte han for å reversere valget.

Jeg kjenner ikke til at han har beklaget sine Trump-profetisme, slik andre «profeter» har gjort. I norsk kontekst kom han i fokus i 2016, i anledning VGTV-serien «Frelst».

Uoppfylte profetier

For noen år siden forsøkte jeg å få oversikt over profetier som er formidlet fra forskjellig hold i Norge. Den såkalte norgesprofetien kom allerede i 1987.

Ifølge den, skulle en million nordmenn snarlig omvende seg. Etter årtusenskiftet kom flere lignende profetier, særlig fra amerikanske gjestepredikanter fra IHOP.

Ingen av disse er oppfylt. Derimot har de bidratt il å stille flere engasjerte kristne i spagat mellom de realiteter de opplevde i livet, og urealistiske virkelighetskonstruksjoner.

Troverdighetskrise

Dette har såret og skadet mange gjennom årene. Oppgjør med Trump-profetismen er ikke nok. Det er på høy tid også å se nærmere på profetisme som genererer disse og lignende profetier.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lou Engle er en som det da bør fokuseres på, og advares mot. Han har i stor grad bidratt til den troverdighetskrisen amerikanske kristne nå lider under.

Åndelig søvn

Rett etter andre verdenskrig sa den sveitsiske teologen Karl Barth noe som har en viss overføringsverdi til vår tid. Den som sover vil ikke våkne, fordi han har så søte drømmer om fremtiden.

Slik er den åndelige søvnen. Den preges av drømmer og forestillinger, dessverre også falske profetier, som man ikke vil våkne opp fra.

Nøkternhet er ikke uttrykk for u-åndelighet.

Bibelen formaner oss likevel til å være våkne, nøkterne og edrue, og se virkeligheten som vi lever i, i øynene. Nøkternhet er ikke uttrykk for u-åndelighet.

Den er høyst nødvendig, både i møte med vår tids falske profetisme, og de reelle utfordringene vi må regne med å stå overfor som kristne i årene som kommer.