SEND INN INNLEGG
GUDS TROFASTHET: Helt fra Hama
...
GUDS TROFASTHET: Helt fra Haman til Hitler har mennesker hentet opp demoniske ideer fra avgrunnen om å utrydde hele det jødiske folket. Men de har ikke lyktes, skriver Vebjørn Selbekk. Foto: Michael Dalder
Jødene er fremtidens folk
Del
Det jødiske folk er i dag en stor velsignelse for verden.

Anne-Margrete Saugstad fortsetter i Dagen 13. juli med sterke karakteristikker av sine meningsmotstandere. Det er for så vidt ikke så overraskende når vi husker at hele utgangspunktet for denne debatten var beskyldninger fra Saugstad om at israelvenner bedriver vranglære når vi mener at Guds utvelgelse av det jødiske folk fortsatt er gyldig.

Saugstad synes at jeg i min leder 27. juni bedriver «en ubibelsk bruk av begreper». Jeg har dessuten ifølge henne «en manglende kunnskap om den historiske utvikling». Jeg skal visstnok også gjøre meg skyldig i å bruke bibelvers på en løsrevet og selektiv måte. Hun om det.

LES: Ukritisk propoganda

Men det jeg definitivt ikke vil ha på meg er noen som helst antydning om at jeg skulle mene at det finnes en annen frelsesvei for jødene. Alle slike påstander tar jeg selvfølgelig sterk avstand fra. Jeg synes tvert imot at det er ubehagelig å bli utsatt for slike insinuasjoner, selv om det kanskje ikke er det Saugstad har ment.

Dagen er tilhenger av jødemisjon, på samme måte som all annen misjon. Vi mener Jesus er den eneste veien til frelse - både for oss hedninger og for det jødiske folk. Vi støtter den messianske bevegelse i Israel. Det finnes intet annet navn nevnt under himmelen ved hvilket man kan bli frelst, slik apostelen Peter så sterkt understreker i Apostlenes Gjerningers fjerde kapittel.

Men ingen ting av dette står i motsetning til troen på at Guds utvelgelse av det jødiske folk fortsatt har gyldighet. Her er det Ann-Margrete Saugstad som konstruerer en motsetning som ikke finnes.

LES: Guds pakt med det jødiske folk gjelder fortsatt

Vi føler behov for å spørre Saugstad hvem det egentlig er hun konkret retter kritikken sin mot? Hvilke kristne miljøer er det som mener at jødene ikke trenger Jesus? Det finnes kanskje noen små sammenhenger som holder seg med denne typen alvorlig vranglære. Den skal vi være med å bekjempe. Men beskyldningene treffer på ingen måte verken Dagen eller ICEJ, som jo er de som adresseres i Saugstads innlegg av 13. juli.

Det går nemlig an å frimodig hevde at Jesus er den eneste veien til Faderen – som Saugstad helt riktig gjør i sin artikkel – og likevel mene at Guds pakt med det jødiske folk er en evig pakt. At Han ikke er ferdig med sitt folk. Vi mener å se et helt konsistent vitnesbyrd i NTs brevlitteratur om at Israels Gud fortsatt har planer med folket sitt. Det er jo nettopp dette som er konklusjonen i det lange avsnittet som Paulus vier det jødiske folk i Romerbrevet.

Han bruker de tre kapitlene fra ni til elleve på å nøye beskrive hvordan det ikke er mulig å oppnå rettferdighet gjennom lovgjerninger, heller ikke for det jødiske folk. Gjennom Jesus Kristus har også hedningfolkene fått tilgang til den frelsende rettferdigheten som kommer gjennom troen alene (Rom 9:30-32). Paulus beskriver så hvordan han av hjertet ber til Gud for de han vennlig kaller «sine søsken», altså det jødiske folk, «om at de må bli frelst» (Rom 10:1). Men han forsikrer klart at «Gud har ikke forkastet sitt folk» (Rom 11:1-2). Interessant nok kalles altså det jødiske folk her i brevlitteraturen, etter Kristus og etter frelsesverket på korset, fortsatt for Guds folk. Det gjør inntrykk på meg. Jeg håper det gjør det også på Anne-Margrete Saugstad.

Israels Gud har verken forkastet eller glemt sitt folk. De han har kalt. De han har utvalgt og handlet med gjennom frelseshistorien. «De har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet», som Paulus uttrykker det i Romerne 9:4-5.

De har blitt fratatt sitt land og spredt ut over hele verden. De har måttet leve i diaspora i hundrevis av år. Der andre folk opp gjennom historien har latt seg assimilere og blitt en del av majoritetsbefolkningen i de rikene de har befunnet seg, har det aldri skjedd med det jødiske folk. Gjennom årtusenene har de blitt utsatt for ufattelige lidelser som hedningnasjonene har påført dem. Helt fra Haman til Hitler har mennesker hentet opp demoniske ideer fra avgrunnen om å utrydde hele dette folket. Men de har ikke lyktes. Det jødiske folk er i dag en stor velsignelse for verden, noe som blant annet viser seg gjennom deres fullstendig disproporsjonale andel av de nobelprisene som deles ut.

Midt i all lidelsen, midt i alt det forferdelige, bærer det jødiske folk med seg et vitnesbyrd om Guds trofasthet. Og den gjelder fortsatt. Han har fremdeles omsorg for sitt folk. Og handler med dem. Både nå og i fremtiden.

Mot slutten av Romerne 11 lar apostelen lar oss se litt inn i det han kaller «en hemmelighet». Noe som skal skje i fremtiden, på det tidspunktet når «hedningene er kommet inn i fullt tall». Da skal det fantastiske skje. Da skal «hele Israel bli frelst» (Rom 11: 26).

Jødene er ikke et folk som en gang hadde sin sjanse og nå er forkastet av Gud. Nei, jødene er fortsatt det utvalgte folket. Jødene er ikke fortidens folk. De er nåtidens folk.

Og de er fremtidens folk.

anne-margrete saugstad,icej,israel,jesus,nt,peter,vebjørn selbekk,apostelen paulus,jøder,misjon