FLERKONERI: Bildet er fra den egyptiske TV-serien «El-Hagg Metwally». Egypt er et av de muslimske landene der flerkoneri er tillatt. Foto: STR/AP/NTB

FpUs absurde syn på ekteskapet

Fremskrittspartiets ungdom vil gjøre muslimsk flerkoneri lovlig i Norge.

I forbindelse med helgens landsmøte i Fremskrittspartiet har lederen av partiets ungdomsorganisasjon Simen Velle blitt intervjuet av Aftenposten. Man skal ikke ha lest mange linjene av den artikkelen før man ser at FpU står langt fra moderpartiet i mange saker. Svært langt.

For dette er ungdomsorganisasjon som trekker den liberalistiske ideologien lengst av alle. Så fritt skal mennesket være at det bør være opp til hver og en av oss om vi vil selge en av nyrene våre, fremholder Velle. Og hvis det oppstår komplikasjoner etter organsalg, så er det verst for den som solgte nyren. For i FpUs verden finnes det heller ikke gratis offentlige sykehus.

Ungdomspartiet er på kollisjonskurs med FrP også i en rekke av de mest betente verdispørsmålene i vår tid. Blant annet vil de utvide abortgrensen til uke 18, tillate surrogati i Norge og innføre et tredje kjønn.

FpU-leder Velle tar også til orde for å skrote hele den norske ekteskapslovgivningen. Han bekrefter overfor Aftenposten at han verken vil forby flerkoneri eller ekteskap mellom mange menn.

– Jeg er meg og du er deg. Og så kan du gifte deg med hvem du vil. Om det er ni som lever i et lykkelig ekteskap - hvorfor skal Stortinget blandet seg inn i det? spør Simen Velle.

Ja, hvorfor skal de egentlig det? For er ikke FpU-lederens forslag egentlig bare en forlengelse av og følger som en naturlig konsekvens av den tankegangen rundt innføringen av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det var jo nettopp denne definisjonsendringen av ekteskapet som var det dramatiske med den nye lovgivningen som ble stemt igjennom i 2008. Den historiske forståelsen av ekteskapet som en relasjon mellom en kvinne og en mann, som kulturer og sivilisasjoner har holdt seg til i flere tusen år, ble fjernet med simpelt flertall i stortingssalen.

Og slik ble definisjonsmakten til en viss grad overlatt til den enkelte. Hvis man ville definere ekteskapet annerledes enn det som har vært den klassiske forståelsen, så er det helt greit, mente et flertall av våre folkevalgte.

FpU stiller spørsmålet om man ikke nå bør følge dette prinsippet helt ut. Hvis man har begynt prosessen med å overføre definisjonsmakten over hva et ekteskap er fra samfunnet til hver enkelt, hvorfor skal man da stoppe ved kjønnsnøytrale ekteskap?

Er det virkelig riktig at kravet om antallsbegrensning i ekteskapet skal bestå når kjønnspolaritet er fjernet som kriterium? Bør ikke folk få bestemme også det selv? spør ungdommene i FrP. Og svaret deres er at ja, det bør de.

Det kan kanskje høres ut som en utopi at polygami eller polyandri skal bli tillatt i Norge. Men vi vil minne om at det altså er ungdomsorganisasjonen til Norges tredje største parti som nå går inn for det.

I tillegg har de med seg Unge Venstre der det også er støtte til dette prinsippet. Men viktigst av alt er kanskje at de homofiles organisasjon FRI skriver i programmet sitt at de vil arbeide for at «ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker, som er basert på likeverd og samtykke, skal respekteres».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er en organisasjon som pleier å nå de målene de setter seg, bare det får gått litt tid.

Nå tror vi ikke det er forhold av typen «ni som lever i et lykkelig ekteskap» som Simen Velle nevner, som er de mest aktuelle dersom også antallsbegrensningen skulle forsvinne fra ekteskapsloven. Men det som faktisk er ganske aktuelt i en slik sammenheng er flerkoneri av den muslimske typen.

Slik kan det gå når man drar den liberalistiske ideologien ut i det absurde.

Koranen åpner som kjent for at en mann kan ha opptil fire koner. Og denne ekteskapsdefinisjonen fra selvste profeten Muhammed er nedfelt i lovverket i flere muslimske land. Og med FpUs modell vil dette bli fullt lovlig også i Norge.

På mange vil det kanskje virke en smule overraskende at ungdomsorganisasjon til det tradisjonelt noen mer islamkritiske Fremskrittspartiet støtter innføringen av et prinsipp fra muslimsk sharia-lovgivning. Men slik kan det altså bli når man drar den liberalistiske ideologien ut i det absurde.