TRAFIKK: Støy fra veitrafikken plager omlag to millioner nordmenn viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Foto: Kyrre Lien / NTB

Et støyende problem

De nye tallene viser at det meste går galt på støybekjempelses-fronten.

Tidligere i sommer la Statistisk Sentralbyrå (SSB) fram nye tall om hvor mange av oss som i ulik grad er plaget av støy. Det handler om uønsket lyd fra veitrafikk, flytrafikk, tog og næringsvirksomhet.

De nye tallene viser at det meste går galt på støyfronten. Regjeringens handlingsplan fra 2007 hadde konkrete målsettinger om at støyplagen skulle reduseres med ti prosent innen 2020 sammenlignet med 1999.

I tillegg skulle antall personer eksponert for støy over 38 desibel innendørs reduseres med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 2005.

Tallenes tale viser altså at utviklingen går i stikk motsatt retning. Støy rammer stadig flere, og i 2019 var tallet det høyeste på 20 år. I 2019 var rundt to millioner nordmenn utsatt for betydelig veitrafikkstøy, mot 1,2 millioner i 1999.

Omlag 122.000 mennesker utsettes nå for innendørs støy over 38 desibel. Det er en økning på en tredel i antall utsatte innbyggere.

Støy er både plagsomt og forstyrrende i vårt daglige og nattlige liv. Men er støy egentlig så skadelig? Ja mener både norske myndigheter og internasjonale organisasjoner og forskningsmiljøer.

Støy er karakterisert som en kilde til forurensning og i Norge er støy det miljøproblemet som rammer flest mennesker.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) er ikke i tvil om skadevirkningene og har påpekt en rekke negative helsefølger av støypåvirkning.

Støy kan virke negativt på trivsel, prestasjonsevne, søvn, kommunikasjon og sosial atferd, samt bidra til stressrelaterte sykdommer så som hjerte- og karsykdommer.

I rapporten «The Burden of disease from enviromental noise» fra 2011 påpeker WHO at den totale belastningen av helseeffekter fra støy vil være tap av en million år med god helse for folk i Vest-Europa. Og det er et konservativt anslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Elbiler og vindkraft er temaer i vinden her hjemme nå. Slike tiltak skal sørge for at vi blir mindre avhengige av fossile energikilder og skal sørge for å gi oss bedre luft å puste i.

Men det er et beklagelig faktum at gode miljøtiltak slår i hjel et andre tilsvarende gode tiltak. For vindkraften skaper et nytt utslippsproblem: Støyplage for folk i nærheten.

Og fra 1. juli i år skal alle elbiler gi fra seg lyd når de kjører sakte eller rygger. Det skal hjelpe blinde og svaksynte i trafikken, men det øker samtidig støybelastningen.

Må midt i ferietiden er det rekreasjon som står i fokus for mange. Og rekreasjon er for mange å oppsøke stillheten i naturen. Men naturens stillhet blir altså i økende grad forstyrret, enten det dreier seg om ulike kjøretøy, flytrafikk, båttrafikk eller vindmøller.

Regjeringen har nå støymålsettingene til revisjon. Det er det all grunn til, gitt tallene fra SSB, nye støyutfordringer, befolkningsvekst og større tilflytting til og bosetting i urbane strøk.