LOVFORBUD: Straffelovens paragraf 185, også kalt hatpratparagrafen, ble i 2021 utvidet til også å inkludere «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk».

Er denne lederartikkelen straffbar?

Kan vi fortsatt hevde grunnleggende biologiske fakta om kjønn uten å risikere å havne i fengsel?

I fjor ble straffelovens paragraf 185, den såkalte hatpratparagrafen, utvidet til også å gjelde såkalt «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk». Nå risikerer man opp til tre års fengsel hvis man skulle «true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av at de er transpersoner.

Fordi lovutvidelsen er fersk er det foreløpig svært begrenset rettspraksis. Det er følgelig ikke lett å vite akkurat hvilke ytringer som vil bli rammet av det nye lovforbudet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Derfor vil det bli svært interessant å følge hvilke konsekvenser politianmeldelsen av kvinnesaksaktivisten Christina Ellingsen vil få. Stavanger Aftenblad rapporterte nylig at Ellingsen, som leder organisasjonen Women’s Declaration International her i landet, er anmeldt for å angivelig ha overtrått paragrafens bestemmelser om kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk gjennom Twitter-meldinger hun har skrevet. Hun skal etter planen møte til politiavhør om kort tid.

Ellingsen hevder at hun kun har uttalt seg om biologiske fakta. «Jeg har skrevet at menn verken kan bli kvinner, jenter, lesbiske eller mødre», sier Christina Ellingsen til avisen. Hun legger til at «det finnes verken papirarbeid, kirurgiske inngrep eller tankemønstre som kan gjøre at hankjønn blir hunkjønn».

Den typen meninger ville vært uomstridt bare for relativt få år siden. Ja, de ville i stor grad blitt oppfattet som ganske udiskutable sannheter.

Men i dag er situasjonen helt annerledes. Etter fjorårets lovendring kan slike ytringer altså medføre anmeldelse, politiavhør og potensielt straffeansvar.

Transpersoner fortjener å bli tatt på alvor, men de kan ikke påberope seg en eksklusiv rett til å la meningene sine få bli stående uimotsagt. Det må fortsatt være mulig å hevde offentlig at det er riv ruskende galt å fornekte helt grunnleggende fakta bare fordi en gruppe mennesker ikke finner seg til rette i den kroppen de er født i.

I et fritt land må folk få lov til å føle og identifisere seg som hva de vil, også når det gjelder kjønn. Det er en del av tros- og tankefriheten.

Men da må også slikt tankegods bli behandlet som det som det i virkeligheten er, nemlig som en trosoppfatning. Den typen tanker har vi både erfaring med og respekt for her i avisen. Samtidig mener vi like sterkt at man ikke kan tvinge andre til å være enig i sine subjektive oppfatninger, uansett hvor sterke, personlige og ektefølte de måtte være. Andre mennesker må få lov til både å ha avvikende meninger og hevde disse offentlig.

Det som politianmeldte Christina Ellingsen nå opplever er helt uholdbart. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi får se om det dukker opp et brev med politilogo på.

I hvert fall må hun få slippe å stå alene. La oss derfor fastslå følgende her på lederplass i Dagen, uansett om vi risikerer å bli anmeldt:

Menn er fortsatt menn og kvinner er fortsatt kvinner. En mann kan kanskje føle seg som en kvinne. Han kan kanskje til og med ha endret juridisk kjønn. Men han er fortsatt en mann og ikke en kvinne. Vedkommendes subjektive oppfatning av sitt eget kjønn endrer ikke de vitenskaplige sannhetene.

Sånn, da var det sagt. Og så får vi se om det dukker opp et brev med politilogo på.

Retten til å hevde grunnleggende biologiske fakta kan være verdt å få en bot eller spikre litt paller for.