Illustrasjonsbilde.

Duket for spennende kirkevalgkamp

Høstens kirkevalg vil være avgjørende for Den norske kirke. Desto viktigere er det at de som har anledning til å påvirke kirkens utvikling framover, benytter anledningen.

Innstillingene fra nominasjonskomiteene i de forskjellige bispedømmene begynner å bli klare.

De fleste kandidatene vil være relativt ukjente navn for de fleste velgere. Det ligger i sakens natur når bispedømmerådene skal reflektere bredden av menighetsaktive medlemmer i kirken. I Den norske kirkes besluttende organer sitter lærere, bønder og IT–konsulenter sammen med biskoper og professorer i teologi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

For den som skal stemme ved kirkevalget, bør det mest avgjørende likevel ikke være hvilken tittel kandidatene har, og hvor kjente de måtte være.

Det viktigste er å finne ut i hvilken retning de ønsker å påvirke kirken. Som avtroppende kirkerådsleder Svein Arne Lindø sier i dagens avis, gir slike kirkelige verv anledning til å ha innflytelse på dette.

Den norske kirkes vitalitet og potensial som bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke, som det heter i dens eget verdidokument, står og faller med forpliktelsen på dens eget læregrunnlag. Det er Bibelen og bekjennelsen.

De forskjellige kandidatene vil framover bli presentert med sine syn på forskjellige aktuelle spørsmål. Slik får velgerne anledning til å avgjøre hvem de vil støtte.

Et av problemene i vår tids kirkevirkelighet er at mangfold ofte framstilles som et udiskutabelt gode. Joda, på noen områder er det helt avgjørende at en kristen kirke har rom for variasjon. Mennesker er forskjellige, generasjoner er forskjellige, kulturer er forskjellige. Den kristne kirke må ikke nøye seg med å nå noen få, men må ha ambisjoner om å nå ut til alle. Det gjelder ikke minst en folkekirke som Den norske kirke.

Men man er ikke kalt til å nå dem med hva som helst. Evangeliet om Jesus Kristus er et budskap som ikke er snevert og som noen grupperinger eller partier kan ta patent på, men det er samtidig distinkt og gjenkjennelig gjennom alle tider. Det er kjennetegnet av en radikal nåde for syndere, som reiser opp igjen selv den som har falt dypest av alle. Den stenger ikke noen ute som vil følge Jesus Kristus.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men den kan ikke bruke dette til å frigjøre seg fra Guds bud. Kampen som det blåser opp til framfor det kommende kirkevalget, dreier seg slik sett ikke om et detaljspørsmål der det ikke er mulig å lese noe klart svar ut av Bibelen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Gjennom hele sin historie har den kristne kirke vært tydelig på at ekteskapet er en ordning mellom én mann og én kvinne. Skal Den norske kirke si noe annet, dreier det seg om å innføre en dyptgripende læremessig endring. Det dreier seg ikke bare om etikk, men om gudsbilde, menneskesyn og bibelsyn.

Intensiteten i kampen og argumentasjonen vitner om at mye er på spill. Den norske kirke trenger mer enn noen gang ledere som både evner og våger å orientere seg ut fra Bibelen i møte med en samtidskultur som endrer seg raskt og dramatisk.

Derfor oppfordrer vi alle som er opptatt av Den norske kirkes framtid, og som er medlemmer, til å sette seg inn i hva de forskjellige kandidatene står for og stemme på dem som viser tillit til kirkens klassiske lære. Det er tid for bønn og arbeid.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Nei–dronningen vil være med og styre kirken
Les også
Kirkerådslederen gir seg
Les også
En åpenbar forbigåelse
Les også
Kirketopp vraket i eget bispedømmeEgil Morland