PREST: Nyheten om at Jonas Gahr Støres kone Marit Slagsvold skulle bli ordinert til prest ble den mest leste saken på dagen.no i 2021. Her er ekteparet avbildet på vei for å stemme ved stortingsvalget 2021. Foto: Javad Parsa/NTB

Det vi tar med oss inn i 2022

I forrige uke kunne vi presentere oversikten over de mest leste sakene på dagen.no i 2021. Dette gir en samling øyeblikksbilder over hvordan ulike saker har truffet der og da.

Les også
Dette er årets mest leste saker på dagen.no

Men slik liste er ikke bare av historisk interesse. Den kan også fortelle oss noe om hva vi tar med oss inn i det nye året. For fjorårets konfliktlinjer er neppe helt ulike dem vi står overfor i 2022.

Den mest leste saken i 2021 kom i september. Like etter stortingsvalget kunne Dagen melde at den påtroppende statsministerens kone, Marit Slagsvold, som generelt har holdt en lav offentlig profil, skulle bli ordinert til prestetjeneste.

Kjell Magne Bondevik var for lengst ordinert til prestetjeneste da han ble statsminister for Kristelig Folkeparti i 1997. Men det var mindre overraskende enn at ektefellen til Arbeiderpartiets leder skulle bli prest.

Senere på høsten ble det kjent at Jonas Gahr Støre hadde krevd pause i forhandlingene om statsbudsjettet for å gå på gudstjeneste der konen skulle preke. Det er ingen overdrivelse å si at dette er uvante toner fra Arbeiderpartiet. Der har ikke forholdet til kirken alltid vært like hjertelig.

Og trangen til å styre kirken etter sosialdemokratiske idealer er slett ikke borte fra Arbeiderpartiet i dag heller, til tross for partilederens kirkegang. Det vil vi nok se mer til også i 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Opptil flere av de mest leste sakene i 2021 handler om kristnes forhold til koronavaksinen. Det har til tider vært nedslående lesning.

Jevnt over er det ingen grunn til å tro annet enn at det store flertallet av landets aktive kristne er like opptatt av å la seg vaksinere som befolkningen for øvrig.

Og som kommentator Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv påpekte den siste uken i 2021, finnes det flere gode grunner for å ikke innføre vaksineplikt.

Blant annet vil en slik plikt kunne føre vaksineskeptikere enda lenger ned i skyttergraven eller inn i sine ekkokamre. Og det vil kunne bryte ned den svært verdifulle tilliten mellom borgerne i samfunnet.

Det er en ærlig sak å være skeptisk til vaksiner. Men da bør en kunne stille opp med ordentlige argumenter.

Det er trist å se hvordan særlig en del mer eller mindre ytterliggående karismatiske kristne presenterer spekulative og svakt begrunnede argumenter for sin vaksinemotstand.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det bidrar til å skape et inntrykk av at denne gruppen kristne er en gruppe samfunnet bør være på vakt overfor. Det tjener neppe evangeliets sak.

På den samme listen finner vi også flere tematikker som kan sies å være en slags gjengangere. For eksempel kritikken mot NRK-programleder Shaun Henrik Matheson etter hans utfall mot Israel. Den saken ble håndtert, men det kommer nok flere av lignende type.

Det ser ut til å være betydelig lettere å nå frem med historier som beskriver virkeligheten fra et palestinsk ståsted enn fra et israelsk ståsted i den norske offentligheten. Dessverre.

Vi finner også saker om Pride og likekjønnet samliv på listen. På dette feltet vil antakelig trykket tilta ytterligere i 2022. Det er ingen enkel sak å formidle et tradisjonelt kristent syn på ekteskapet i et slikt debattklima.

Derfor trengs det flere arenaer hvor kristne både kan hente frimodighet til å holde fast ved Bibelens lære, og samtidig hente visdom, mot og barmhjertighet til å formidle dette i tråd med Kristi sinnelag.

Det er fare for at bibeltro kristne kan bli revet med i et debattklima som fører til mer splittelse og dypere mistro.

I 2022 kommer vi ganske sikkert til å se spor av kristen tro på overraskende steder. Samtidig kommer vi antakelig også til å oppleve at frontene tilspisser seg, slik vi blant annet har sett det på Klepp i løpet av det siste året.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er fare for at bibeltro kristne kan bli revet med i et debattklima som fører til mer splittelse og dypere mistro. Derfor er det nå særlig viktig å finne ut av hvordan man kan ivareta en sann kristen integritet.

Da er det et godt utgangspunkt å minne om Mesterens ord om at «salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»