Hvilken status har Bibelen og den kristne tro for Skeivt Kristent Nettverk, spør Dagen på lederplass. Foto: Håkon Mosvold, NTB scanpix

Det er redeligere om Skeivt Kristent Nettverk starter egne trosfellesskap

Prosjektet til Skeivt Kristent Nettverk fremstår som et opprør mot klassisk kristen tro og tenkning, mener Dagen.

Tor Håkon Eiken fortalte i gårsdagens avis om planene Skeivt Kristent Nettverk har for utvikling og ekspansjon av sitt arbeid. Det er særlig rettet mot frikirkelige miljøer. Eiken var i sin tid ungdomspastor i frimenigheten som da het Levende Ord i Bergen. Engasjementet til nettverket er utvilsomt ektefølt og velment.

Menneskene i nettverket har enten egne historier eller mennesker de er glade i, som de ønsker å støtte. Det kan alle kjenne seg igjen i. Det er også en god kristen leveregel å gjøre godt mot våre medmennesker. Ja, det er mer enn som så

Det er nettopp stilt overfor det dobbelte kjærlighetsbudet at prosjektet til Skeivt Kristent Nettverk blir så utfordrende. I det som er blitt kommunisert fra nettverket så langt, og det er etter hvert en hel del, er det vanskelig å få øye på hva den kristne overbevisningen og forpliktelsen handler om.

Vi kan ha oversett noe, men har ikke registrert noe om hvilket trosgrunnlag de bygger på. Hvilken status har Bibelen og den kristne tro slik den kommer til uttrykk i nedfelte bekjennelser og forkynnelse gjennom to tusen år? Inntrykket som fester seg, er at det er den seksuelle revolusjon som er premissleverandør. Troen må tilpasse seg denne. Vi har ikke sett at Skeivt Kristent Nettverk på noen måte distanserer seg fra ideologien til Foreningen Fri, for eksempel.

I spørsmål om identitet, kjønn, samliv og seksualitet har Bibelen en god del å si. I vår tid vil mange problematisere at det finnes noen entydig bibelsk lære. Det kan skje med henvisning til polygami i Det gamle testamente, medkoner og patriarkalske familiemønstre. Ingen trenger å nekte for at det her kreves grundig arbeid med Bibelens tekster i møte med skiftende tider og kulturer.

Men den kristne kirke har likefullt, basert på tydelige utsagn fra Mesteren selv, holdt fast ved at ekteskapet mellom én mann og én kvinne gjennom hele sin historie. Når Eiken er overrasket seg over at ikke flere i Frikirke-Norge har endret syn på dette i løpet av de siste par tiårene, virker det underlig. Den kristne kirke bekjenner seg som kjent til et tidløst budskap.

Når Eiken anslår at det finnes 15.000 «skeive» tilknyttet frikirkelige miljøer i landet, er det et tall som man trygt må kunne si at det er knyttet betydelig usikkerhet til. Det baserer seg på at det finnes 300.000 med slik identitet tilknyttet «kristent organisasjonsliv» og at fem prosent av disse identifiserer seg som «skeive». Eiken fremlegger ingen dokumentasjon utover sine egne anslag, men et stort tall er nok godt å slå i bordet med når han vil ha offentlige kroner.

Det rører ved en side ved dette prosjektet som fremstår svært problematisk. Målet ser ut til å være å skaffe seg statlig støtte til å angripe trossamfunn, organisasjoner og institusjoner på grunn av deres religiøse overbevisning. Det ville være redeligere og mer sympatisk om Skeivt Kristent Nettverk startet sine egne trosfellesskap og inviterte mennesker som deler deres oppfatninger, til å slutte seg til.

Så langt fremstår initiativet først og fremst som en anti-bevegelse. Det er et opprør mot klassisk kristen tro og tenkning. Uttrykte ønsker om samarbeid og dialog fremstår ikke spesielt overbevisende. Kristne med en tradisjonell overbevisning skal tvinges i kne - ikke for Gud, men for staten og den seksuelle revolusjon.