PALESTINA-AKTIVISME: NRK gir deg tips.

Denne Palestina-artikkelen bør NRK avpublisere

Det kan da ikke være NRKs oppgave å lage en guide til hva Palestina-aktivister kan gjøre for å boikotte Israel.

Tvangsabonnement, det er litt av en forretningsidé, det. Men samtidig en helt uoppnåelig drøm for de fleste mediebedrifter.

Unntatt NRK, da. De har klart å få alle nordmenn på abonnementlisten sin. Og det helt uten salgsvirksomhet, kun med politiske vedtak.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Før var det bare de som hadde en TV som - hvis man ville unngå tvangstiltak - var pålagt å betale for NRKs journalistikk. Men i takt med at den teknologiske utviklingen gjorde tradisjonelle fjernsynsapparatet til en anakronisme, så ble lisenssystemet avviklet.

Fra 1. januar 2020 har alle nordmenn, uavhengig av om de bruker NRKs tjenester eller ikke, måttet være med på å finansiere allmennkringkasteren vår over skatteseddelen.

I statsbudsjettet for 2024 er summen NRK mottar satt til 7,2 milliarder kroner.

Når en så enorm sum penger trekkes inn direkte fra Ola og Kari Nordmann for å brukes til journalistikk, så setter det selvfølgelig helt spesielle krav til mottageren. Og blant de viktigste kravene er balanse og uavhengighet.

Dess mer omstridt sakene er, jo viktigere er det at NRK forholder seg nøytrale. Det er helt sentralt hvis man vil beholde tilliten hos sine tvangsabonnenter.

For NRK skal drive med journalistikk, ikke med aktivisme.

Derfor er det dypt skuffende når NRK selv bidrar til å viske ut denne grensen.

Sjelden har vi sett et klarere eksempel på det enn i saken der NRK kommer med syv anbefalinger til hva man kan gjøre for å hjelpe i konflikten på Gaza-stripen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kanskje er du ein av dei som delte ein story med «All eyes on Rafah» på Instagram for å vise støtte. Men kva meir kan du gjere? spør NRK leserne sine i artikkelen.

Og så har de snakket med fire personer for å få svar på det spørsmålet.

Den første er bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim. De tre neste er palestina-aktivister, henholdsvis lederen i Palestinakomiteen, en lokal Sp-politiker som demonstrerer for Palestina og en student som overnatter ute for å protestere mot Israel.

Med et slikt kildeutvalg er det ikke rart at NRKs egen tipsliste til Palestina-engasjement munner ut i tiltak som personlig boikott av israelske produkter, oppfordring til press mot norske politikere for å få dem til å gå inn for boikott av Israel og signering av opprop mot den israelske regjeringen.

Etter å ha gått igjennom denne artikkelen står vi egentlig igjen med et stort spørsmål: Hvordan skal NRK kunne påberope seg journalistisk nøytralitet og distanse i denne saken når de selv altså lager en to-do-liste for palestina-aktivister?

Slik vi ser det har NRK to valg dersom de vil beholde tilliten i Midtøsten-dekningen. Det enkleste og beste ville vært å avpublisere denne artikkelen med en gang. Beklag saken og bli ferdig med den. Alle kan gjøre feil, men noen feiltrinn er så alvorlige at de får vidtrekkende konsekvenser hvis de ikke rettes opp.

Men om NRK ikke gjør det, så må balansen gjenopprettes på en annen måte. For NRK hevder vel fortsatt at de er balanserte?

Vi imøteser derfor en artikkel med følgende tittel: «Sju ting du kan gjøre hvis du vil protestere mot Hamas».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er skuffende når NRK selv bidrar til å viske ut grensen mellom journalistikk og aktivisme.

Den kan handle om hva den delen av det norske folk som er motstandere av islamistisk terror kan gjøre for kan gjøre for å protestere mot at Hamas fortsatt etter åtte måneder holder israelske gisler fanget inne i Gaza.

Hvilke metoder vi kan benytte for å ta avstand fra de systematiske voldtektene, misbruket av sivilbefolkningen som menneskelige skjold, bruken av boligområder som utskytningsrampe for raketter.

Det er fullt mulig å finne minst syv ting man kan gjøre for å markere motstand mot terroristene.

Og hvis NRK henvender seg til oss, så skal vi til og med kunne bidra med tips til kilder de kan bruke i den saken.

Les også
IDF: Journalist holdt tre gisler i hjemmet sitt
Les også
Stilte seks krav til Netanyahu. Nå trekker han seg