MAKT: En kristen kirke som opplever å ha makt, kan stå i fare for å greie seg godt uten Gud, skriver Dagen på lederplass.

Den risikable defensiven

Kristne som først og fremst fester blikket på piler som peker nedover, kan bli blinde for muligheter som byr seg i vår tid.

– I de fleste sakskomplekser er vi i dag enige med flertallet i samfunnet, sier nyvalgt lederi Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen. Han er gjest i den nyeste utgaven av Dagen-podkasten Tore og Tarjei.

Etter rundt 65 år har Human-Etisk Forbund oppnådd mye i sin kamp for et Norge som er mindre preget av kristendom. Det gjelder særlig i offentlige institusjoner. Men selv om HEF utvilsomt har vært en viktig drivkraft i denne utviklingen, bør organisasjonen ikke få hele skylden eller æren, alt etter som man ser det. Bildet er mye det samme i mange vestlige land.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Selv i USA, som lenge har vært det religiøse unntaket i det sekulære Vesten, er det flere trender som gir grunn til bekymring. Flere tusen kirker ligger an til å måtte stenge de kommende årene, påpekte samfunnsforsker og pastor Ryan Burge i en artikkel for religionunplugged.com nylig.

De yngste medlemsgruppene tilhører de mindre religiøse gruppene i USA. Gjennomsnittsalderen ligger på 44 år for mormonerne, 39 år for hinduer og 32 år blant muslimer, ifølge Burge.

Flere grå hår er et kjent syn også i menigheter og forsamlinger i Norge. Heldigvis er alle mennesker ifølge kristen tro like viktige og verdifulle. Slik sett er det like betydningsfullt å samle tilårskomne som nyfødte. Men det ligger i sakens natur at et fellesskap med høy gjennomsnittsalder, i utgangspunktet ikke har de beste utsiktene til å holde det gående på lang sikt.

Ingen av oss er uberørt av omstendighetene. Den som opplever å være med i et fellesskap med stor oppslutning og påvirkningskraft, har lettere for å tenke offensivt enn den som ser at flokken minker og eldes. Det er lett å bli usikker på om man har så mye å fare med, og om tiden er over for det man har arbeidet for.

Da er det to spørsmål som kan være særlig viktige å stille. For det første er det grunn til å spørre hvem eller hva man dypest sett stoler på. Er det Gud, eller er det antallet mennesker som er aktive kristne? For det andre er det grunn til å reflektere over om alt nødvendigvis var bedre før, sett fra et troende kristent perspektiv.

En kristen kirke som opplever å ha makt, kan stå i fare for å greie seg godt uten Gud. Man kan virke sterk både i egnes og andres øyne. For kristne er det neppe særlig konstruktivt, og heller ikke uten videre rettferdig, å gi en organisasjon som Human-Etisk Forbund skylden for avkristningen. På noen områder er det grunn til selvransakelse over sammenblandingen av tro og makt som har preget vårt land. Den førte i sin tid til at jøder ble nektet adgang til riket og at tvangsmidler ble tatt i bruk for å få folk til å døpe barn og gå til nattverd.

Utfordringen i vår tid er at troende kristne faktisk søker Gud og lever et liv i kristent fellesskap som kan vise «en bedre vei».

Etter en kristen forståelse er menneskets dypeste behov noe som ikke kan tilfredsstilles av verken velstand eller velferdsordninger. Utfordringen i vår tid er at troende kristne faktisk søker Gud og lever et liv i kristent fellesskap som kan vise «en bedre vei».

Den britiske forfatteren Os Guinness ga for noen år siden ut boken «Renaissance: The Power of the Gospel However Dark The Times». (Renessanse: Kraften i evangeliet samme hvor mørke tidene er». For den som er bekymret over samfunnsutviklingen, er det avgjørende å spørre hva som kan nære tro, håp og kjærlighet - ikke mismot, frykt og sinne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For sosiologiske og kulturelle utviklingstrekk er ikke alt. Som også Ryan Burge påpeker: Det kan skje vekkelse og ny tilstrømning til menigheter. Det er bare ikke noe som vitenskapelige undersøkelser kan forutse. Men de troende kan be om og arbeide for det likevel.